Bydel Nordstrand utlyser ledig deleliste for fastlege ved Symra Legesenter, Nordstrand.
Det forutsetter at søkere setter seg inn i gjeldende regelverk rundt deleliste, se Legeforeningens nettside.
Symra legesenter består av fire fastleger, en LIS-lege, tre sekretærer og en sykepleier.
Det benyttes Infodoc journalsystem (skyløsning) og Melin Medicals betalingssystem.
Legesenteret befinner seg i helt nye lokaler i Lambertseter senter. Det er direkte tilgang fra butikksenter og T-bane i tillegg til parkeringsmuligheter rett utenfor kontorene.
Samtlige fastleger har arbeidet i praksisen i flere år og hjelpepersonalet er stabile og erfarne medarbeidere.
 
Delelisten som utlyses har listetak 1300 pasienter. Nåværende hjemmelshaver har arbeidet ved legesenteret siden 1997.
Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover og avtaler. Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven. Søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om det er bedt om anonymitet.
Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli akseptert. Ny hjemmelsinnehaver må inngå avtale rundt de økonomiske overdragelsesbetingelser med de nåværende legene ved kontoret.

Arbeidsoppgaver
• Generelle allmennmedisinske oppgaver, slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk, jfr. rammeavtale om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune,samt
  fastlegeforskriften
• Offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer pr. uke kan pålegges
• Legen har rett og plikt til deltagelse i kommunal legevakt

Kvalifikasjoner
• Medisinsk embetseksamen
• Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregistret
• Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin
• Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig og god språkforståelse
• Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis
• Ønskelig med god digital kompetanse
Personlige egenskaper
• God klinisk vurderingsevne
• Gode kommunikasjonsevner
• Evne til samarbeid både internt med kolleger og hjelpepersonell, samt med andre samarbeidsaktører
• Personlig egnethet vektlegges

Bydel Nordstrand ligger sydøst i byen og har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen ligger nær sjøen og marka og har flott utsikt over fjorden. Det er kort vei til sentrum med offentlig kommunikasjon.

Bydel Nordstrand består av bydelsdirektørens stab og tre avdelinger. Avdelingene er Oppvekst og Velferd, Tilrettelagte Tjenester og psykisk helse, samt Mestring og Omsorg. Bydelen arbeider aktivt for å sikre at bruker er i sentrum. Vi har etablert en unik plattform for innovasjon. Vi skal være endringsdyktige for å møte morgendagens utfordringer. Som medarbeider i bydelen vil du være en viktig brikke i dette endringsarbeidet.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo Kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. Les mer om Bydel Nordstrand på våre nettsider.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Kontaktpersoner
Navn: Guri Sandal Thu
Tittel: Assisterende bydelsoverlege
Telefon: 47791369
E-post: guri.sandal.thu@bns.oslo.kommune.no
Navn: Hans Braadland
Telefon: 41454860
E-post: post.langbolgen.nhn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Symra Legesenter
Langbølgen 11
1150 OSLO