Kort om arbeidsgiver

Vil du være med på å utvikle et nytt behandlingstilbud for opioidavhengige ved oslo universitetssykehus?

 Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Oslo sykehusområde og
tilbyr helhetlige og integrerte tjenester for mennesker med rus- og andre
avhengighetslidelser. Avdelingen er organisert i Klinikk psykisk helse og
avhengighet, OUS og lokalisert ved sykehusområdene Aker, Gaustad, Mortensrud og
Ullevål. Avdelingen er engasjert i utdanning av helsepersonell, forskning og
fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer. Nasjonal
kompetansetjeneste TSB og RusForsk er tilknyttet avdelingen

 

Oslo universitetssykehus skal igangsette et prøveprosjekt for heroinassistert behandling.  Prøveprosjektet er lagt til Oslo universitetssykehus ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling. Prøveprosjektet skal implementeres som en utvidelse av eksisterende tilbud i LAR og vil organiseres under Seksjon ruspoliklinikker. 

Prøveprosjektet skal følges med forskning.

Prøveprosjektet med heroinassistert behandling i Oslo, søker en overlege i prosjekteringsfasen og i klinisk drift av prosjektet. Overlege vil jobbe tett med prosjektleder og andre fagpersoner i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling for å planlegge oppstart og drift av prosjektet.

Det er behov overlege i prøveprosjektet i 100 % stilling som klinisk spesialist før driftsstart. Hvis mulig er det ønskelig med snarlig tiltredelse i 20 % stilling.

 

Heroinassistert behandling  
Heroinassistert behandling (HAB) er målrettet tiltak for «hard to treat» målgruppen med en alvorlig opioiddominert ruslidelse, og hvor
standard forløpet i LAR eller andre mindre intensive behandlingsformer ikke har
gitt tilfredsstillende stabiliserende effekt. En stor del av pasientene har
komplekse psykososial og helserelaterte utfordringer. For å yte effektiv,
målrettet og profesjonell hjelp til pasientene ansettes det både helse og
sosialfaglig personalet.

Ønsker du mer informasjon se vår hjemmeside: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/heroinassistert-behandling-

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide rutiner og retningslinjer for behandlingen og legge til rette for oppstart av prøveprosjektet i samarbeid med prosjektleder
 • Utredning, diagnostisering og poliklinisk behandling av pasienter med opioiddominert avhengighetslidelse når prosjektet er i drift
 • Veiledning av leger og annet (helse)personell
 • Være en tydelig støtte for øvrig personale i pasientbehandlingen
 • Delta i videreutvikling av prosjektets pasienttilbud i tett samarbeid med det tverrfaglige teamet og øvrige ansatte.  

Kvalifikasjoner

 • Cand. med. med norsk offentlig godkjenning
 • Primært ønsker vi spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, andre spesialiteter kan også vurderes
 • Kompetanse/erfaring fra målgruppen vektlegges
 • Søker med kunnskap om rusmidlers virkning/nevrobiologi og farmakologisk/toksikologisk fortolkning foretrekkes
 • Vi ønsker søkere med variert klinisk erfaring fra fagfeltet
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk er en nødvendighet
 • Søkere som er i avslutning av spesialiseringsforløp innen rus- og avhengighetsmedisin oppfordres til å søke  

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som er interessert i fagfeltet og vil være med på å utvikle denne behandlingsmetoden i Norge
 • En som liker å jobbe i team, som er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • En som har interesse og engasjement for målgruppen og sammen med pasientene utvikler behandlingstilnærmingen
 • Evne til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med på å utvikle et nytt behandlingstilbud for opioidavhengige
 • En stilling i et tverrfaglig høykvalifisert miljø med stort fokus på fagutvikling, kompetanseheving og intern/ekstern forskning
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted; Gaustad sykehus i prosjektets planleggingsfase
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Camilla Birkevold
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 980 88 791
E-post: cabirk@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Songsvannsveien 21
0372 Oslo