Kort om arbeidsgiver

Midt mellom Stavanger og Kristiansand ligger Kvinesdal, ei bygd på ca. 6000 innbyggere. Det er et rikt kulturliv og flotte turområder, blant annet Utsikten golfpark og nyere svømmehall.
Distriktspsykiatris  senter (DPS) Lister dekker 6 vestligste kommunener i Agder og har en befolkning på ca. 40.000 innbyggere, og en avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus ved Sørlandet sykehus HF.  DPS  Lister består av en allmenn psykiatrisk avdeling med 8 døgnplasser, 4 døgnplasser og 4 polikliniskere plasser til medikamentuavhengig tilbud. Dagavdeling m/gruppetilbud, Ambulant Akutteam, FACT-team og IPS - team I Kvinesdal. Det er i tillegg poliklinikker i Flekkefjord og Farsund.

Vi har ledig 100 % stilling fast som overlege i Kvinesdal. Spesialist i psykiatri.

Stillingen er knyttet til dagtilbud/gruppetilbud og medikamentuavhengig tilbud.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostiske kartlegginger og utredinger i forhold til å tilrettelegge og gjennomføre behandlingstiltak.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og det daglige teamarbeid.
 • Delta i tverrfaglig utviklingsarbeid og planlegging.
 • Utstrakt samarbeid med kommunene og poliklinikkene.
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri.
 • Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på formell kompetanse og relevant erfaring.
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS's behov.
 • Norsk autorisasjon.
 • Må kjenne aktuelt lovverk.
 • Førerkort klasse B.
 • Språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.  

Personlige egenskaper

 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø.
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, faglig kunnskap og gode samarbeidsevner.
 • Vi ønsker en lege som vil være med å utvikle vårt tjenestetilbud videre for å møte morgendagens utfordringer.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr p.t  4 mnd studiepermisjon m/lønn hvert 5.år for overlege.
 • Medlemskap i KLP.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Lønn og tiltredelse etter avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: May-Ardis Iversen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 489 96 032
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Lister, Kvinesdal
Åmotsvegen 11
4480 Kvinesdal