Kort om arbeidsgiver
Grimstad kommune utlyser 100%  vikariat i fastlegehjemmel i 3 mnd, deretter i minimum 50% frem til sommeren 2021 med mulighet for forlengelse og for utvidelse. Oppstart så snart som mulig.
Hjemmelen er knyttet til Grimstad legesenter, et moderne, velfungerende og godt utstyrt legesenter med seks legehjemler og en turnuslege. Hjemmelen har p.t. 800 pasienter som også er listetak.
Legene ved senteret vektlegger faglig utvikling, kvalitetssikring og god økonomisk styring. Senteret er organisert som et samarbeid mellom selvstendig næringsdrivende leger.
Senteret bruker System-X journalsystem og har dyktige og erfarne medarbeidere.
Søker må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og personlig egnet for stillingen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 992 62 690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Navn: Gabrielle Danielsen
Tittel: Fastlege
Telefon: 99254730
E-post: gabrielledanielsen@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Grimstad legesenter
Bark Silas vei 7
4876 GRIMSTAD