Kort om arbeidsgiver
Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i helse sør-øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon.
Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.

Avdelingen har som målsetting at alle overleger skal ha PhD og ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få slik forskningskompetanse. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og undervisning.

Avdeling for kreftbehandling har drift ved tre lokaliteter; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for poliklinikker (med dagbehandlingsenheter), strålebehandling, sengeposter, lindrende behandling, bryst- og endokrinkirurgi, utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte, seneffekter, celleterapi, forskning og kontortjeneste. Avdelingen har ni legeseksjoner; åtte onkologiske fagseksjoner og én seksjon for leger i spesialistutdanning (LiS). Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene. Den ansatte må være forberedt på å arbeide på ulike lokaliteter etter nærmere avtale.

Avdeling for kreftbehandling har nå ledig stilling for overlege ved seksjon for lindrende behandling. I påvente av tiltredelse i
stillingen og/eller internt opprykk kan det bli et eller flere ledige
overlegevikariater.

Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig. Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk
skriftlig og muntlig. Vi gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjon
vedrørende stillingen vil skje per e-post.

2 referansepersoner bes oppgitt i søknaden. Søknadsblankett for
legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon, evt
spesialistgodkjenning og attester skal benyttes. Søknadsblanketten finnes på
Legeforeningens internettside: www.legeforeningen.no. Vi gjør oppmerksom på at
attester ikke returneres.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid på seksjonens sengepost og poliklinikk samt arbeid i palliativt team innad på sykehuset og mot kommunehelsetjenesten. Arbeidet utføres i nært samarbeid med relevante kliniske spesialiteter og med andre faggrupper   
 • Undervisning og fagutvikling
 • Deltagelse i kliniske forskningsprosjekter
 • Samarbeid med og deltagelse i arbeidsoppgaver knyttet til virksomheten ved regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, helse sør-øst, som er seksjonens FOU enhet
 • Deltagelse i bakvaktsordning
Kvalifikasjoner
 • Norsk spesialistgodkjenning i onkologi, eller en annen spesialitet med særskilt tilleggskompetanse 
 • Klinisk erfaring fra palliativ medisin, spesielt palliativ onkologi
 • Godkjenning i Kompetanseområde palliativ medisin eller tilsvarende kompetanse er ønskelig. Dersom søker ikke har slik kompetanse, må vedkommende forplikte seg til å skaffe seg denne innen en avtalt tidsramme    
 • Forskningskompetanse på PhD-nivå eller høyere vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Undervisningskompetanse
Personlige egenskaper
 • Vi søker en person som er interessert i palliativ medisin og som har interesse av å utvikle faget videre både klinisk og akademisk
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlige egenskaper for øvrig vil vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kjersti Hornslien
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23026600
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4309359889
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO