Kort om arbeidsgiver

Geriatrisk seksjon er organisatorisk plassert i Medisinsk klinikk og består av geriatrisk sengepost, geriatrisk poliklinikk og geriatrisk
dagrehabilitering. Geriatrisk sengepost har for tiden 6 senger. Seksjonen har
også ansvar for ortogeriatrisk enhet lokalisert på og i samarbeid med
ortopedisk avdeling.

Seksjonen har ca. 450 heldøgnspasienter, 180 dagpasienter og 1700 polikliniske pasienter pr. år. Det er etablert velfungerende
tverrfaglig samarbeid med ergoterapeut, fysioterapeut, farmasøyt og sykepleier.


Arbeidsmiljøet ved seksjonen har et ungt og engasjert fagmiljø med 4 overlegestillinger og 1 LIS-stilling. Geriatrisk seksjon er
involvert i utformingen av pasientforløp internt i sykehuset og i samarbeid med
kommunehelsetjenesten, og har bidratt til å innføre kartleggingsverktøy for
skrøpelighet i innkomstjournalen.

Vi har nå behov for et 12 mnd vikariat med tiltredelse snarest mulig. 

 Kun søknader med minst 2 referanser blir vurdert

 Spesialisering: Geriatri

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid både ved sengepost og poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS-1 tjeneste eller tilsvarende
 • Minst 2 års erfaring fra kommunehelsetjenesten etter Lis-1
 • Gjerne være i spesialisering som allmennlege
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, både med egen og andre yrkesgrupper
 • Arbeider godt i tverrfaglig team
 • Jobber selvstendig, men ser samtidig sine egne begrensinger
 • Motiveres av og bidrar aktivt til at seksjonen får utført sine oppgaver
 • Interesse for Gode pasientforløp og forbedringsarbeid 

Vi tilbyr

 •  Frivillig deltagelse i vaktordning
 • Veiledning og supervisjon ihht både ny og gammel spesialiststruktur
 • Et veldig godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Monica Prøsch
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91890093
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Geriatrisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen