Kort om arbeidsgiver
Vi søker
Lege til 80 % fast stilling fra 01.02.21. Mulighet for 20% vikariat ut 2021 slik at en jobber 100% om ønskelig.
Vi søker engasjerte leger med interesse for geriatri og palliasjon. Erfaring fra tilsvarende stillinger vil telle positivt, men er ikke et krav.

Kort om stillingen
Sykehjemmet har 3,4 årsverk fordelt på 4 leger.
Du vil jobbe 37,5 t/uke med fast arbeidstid på dagtid mellom 08.30 og 16 med mulighet for tilpasninger. I tillegg inngår alle legene i firedelt hjemmevaktordning på kveld/natt og helg.

Arbeidsoppgaver
Som lege ved BRKS er arbeidsdagen svært variert og spennende. Vi tilstreber stabilitet slik at hver lege vil ha hovedansvar for bestemte avdelinger. Vi jobber samtidig tett sammen blant annet ved ukentlige fellesvisitter på våre korttidsposter. Vi roterer avdeling med jevne mellomrom slik at alle legene skal få erfaring og kompetanse innen de ulike fagfelt. Ved vår lindrende enhet jobber en med komplekse palliative pasienter. På korttidsavdelingen har vi både rehabilitering, indremedisinske og kirurgiske pasienter. Våre langtidsposter har også et vidt spenn av utfordringer både innen allmennmedisin, geriatri, psykiatri og palliasjon med mer. Legene inngår i sykehjemmets tverrfaglige team og vi jobber tett opp mot øvrige yrkesgrupper, samt innad i legegruppen. Vaktordningen vår dekker akutte hendelser kveld, natt, helg med utrykningstid på 30 minutter, Det er i gjennomsnitt ca. 15 telefonhenvendelser per uke. Ordningen gir en unik mulighet til god oppfølging av våre pasienter. Nyutdannede leger vil ha tilgang på bakvakt.

Krav til stillingen
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege, og vi stiller krav til gode norskkunnskaper.

Personlige egenskaper
Vi vektlegger at søker er en selvstendig, fleksibel og innehar gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr
Jobben er knyttet til et av Norges største sykehjem, og vi er stolte av å kunne tilby utfordrende oppgaver, stor fleksibilitet og konkurransedyktige lønns-og arbeidsforhold med offentlig tjenestepensjon.
Mulighet for tilrettelegging for allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALIS i gammel og ny ordning for spesialisering i allmennmedisin.

Søknad sendes
Vi tar kun imot elektroniske søknader. Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Bergen Røde Kors Sykehjem, telefon 55397700.
Attester, vitnemål og annen dokumentasjon legges ikke ved søknaden, men tas med til eventuelt intervju.
Til alle søknader stilles det krav om arbeids-/oppholdstillatelse, og gode norskkunnskaper er en forutsetning for å komme i betraktning som søker.
På grunn av høyt press i arbeidsmarkedet, forbeholder vi oss retten til å besette stillingen før søknadsfristen går ut dersom den rette kandidaten søker. Oppgitt søknadsfrist vil derfor være veiledende.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bergen Røde Kors Sykehjem
Kontaktperson
Navn: Thea Marie Moell
Tittel: Overlege
Telefon: 41601995
E-post: thea.moell@brks.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bergen
Ellerhusensvei 35
5043 BERGEN