Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Utøve bedriftshelsetjeneste overfor Forsvarets virksomheter i regionen innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samsvar med arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell, herunder forebyggende arbeid, kartlegging, rådgivning, undervisning og helseovervåkning.
 • Stillingen kan bli tillagt medisinsk faglig ansvar i FBHT-IØ.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste.
 • Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk.
 • Førerkort klasse B.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli vektlagt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.
 • Det vil være krav til godkjent medisinsk skikkethet. Egenerklæring om helse vil bli avkrevd og aktuelle søkere vil få tilsendt skjema for utfylling.
 • Det er ønskelig at søker er spesialist i arbeidsmedisin eller har erfaring fra bedriftshelsetjeneste/ arbeidsmedisinsk institusjon.
 • Det er ønskelig med gjennomført førstegangstjeneste og kjennskap til Forsvaret.

Vitnemål og attester må scannes i Webcruiter.
 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og selvstendig
 • Nøyaktig og etterrettelig
 • Evne til å se helhetsperspektiv
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Forsvaret er registrert som utdanningsvirksomhet for LIS (Lege i spesialisering) iht de nye spesialistreglene
 • Gode pensjon - og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Arbeidstid på 37,5/uken og fleksitidavtale
 • Lønn etter statens regulativ som bedriftslege/ bedriftsoverlege p.t. kr 817 000 - kr 938 900. Det trekkes 2% til lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
   
  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Operasjonsstøtteavdeling, Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Liz Helen Flyen Kvamme
Tittel: Bedriftssykepleier/ leder
Telefon: lkvamme@mil.no
E-post: 992 22 791
Navn: Helga Hol
Tittel: 400 29 701
E-post: hhol@mil.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sessvollmoen
Sessvollmoen leir
2058 SESSVOLLMOEN