Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter lege i spesialisering til et års vikariat innen psykiatri eller allmennmedisin.        

Velkommen til seksjon for avrusning som er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon innen rus- og avhengighetsmedisin, og seksjonen er godkjent som 1 års fordypningstjeneste innen psykiatri. Dette vikariatet vil passe fint som et sykehusår for de som ønsker å bli spesialist i allmennmedisin. Avdelingen består av 5 poliklinikker, en avrusning- og en utredningsseksjon. Våre poliklinikker er lokalisert i Moss, Fredrikstad, Askim, Sarpsborg og Halden, mens døgnpostene er samlet i Sykehuset Østfold Moss.

Seksjon for avrusning har 20 senger, 37 årsverk herunder to overlege stillinger og to LIS stillinger. Seksjonens oppdrag er å ivareta avrusning som krever tett medisinsk oppfølging samt kartlegging. Seksjonen skal også ivareta pasienter innlagt etter helse- og omsorgstjenesteloven §10.2-10.4 1-2. ledd.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli
offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Deltakelse i bakvaktsordning med hjemmevaktsfunksjon uten utrykning
 • Varierte oppgaver med et bredt fagbilde

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant klinisk erfaring, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og helhetstenkende
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for fagområdet
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner
 • Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon
 • Du er ryddig og strukturert
 • Du behersker et skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et godt fagmiljø og arbeidsmiljø
 • Et kollegafellessap som består av flere leger, sykepleiere, vernepleier og sosionomer med og uten videreutdanning samt miljøpersonell
 • Som LIS deltar du på obligatorisk ukentlig undervisning på Kalnes 
 • Studietid 4 timer hver uke 
 • Gode velferdsordninger 
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Pia Klevaas
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 900 34 538
Arbeidssted
Seksjon for avrusning
Peer Gynts vei 84 B, inngang F
1535 Moss