Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs Hospital. Majoriteten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp via sykehusets akuttmottak, og klinikken har mer enn 7500 innleggelser per år. Klinikken har sju  avdelinger: Avdeling for blodsykdommer, Avdeling for fordøyelses - og leversykdommer, Avdeling for nyresykdommer, Avdeling for endokrinologi, Avdeling for geriatri, Avdeling for hjerneslag og Avdeling for infeksjonssykdommer.

Vi har ledig utdanningsstilling ved Avdeling for nyresykdommer. De som tilsettes vil få mulighet til å rotere til andre avdelinger, slik at de kan oppfylle kravene til spesialiteten nyresykdommer.

Avdeling for nyresykdommer har en sengepost med 18 senger, egen poliklinikk med utredning og behandling av kronisk nyresykdom, hypertensjon og nyretransplanterte.
Avdelingen har høy aktivitet innen både peritoneal dialyse og hemodialyse. Avdelingen har også flere dialysesatellitter i distriktene. Det er mulig å delta i forskningsaktiviteten avdelingen har.  

 

Arbeidsoppgaver

-  Utredning og behandling av pasienter

-  Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid

-  Deltakelse i indremedisinsk vaktordning

Kvalifikasjoner

-  Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus-/LIS del 1

-  Beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

-  Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere

-  Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper

-  God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet

-  Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

-  Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

- Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger

- Interessant og utfordrende klinisk arbeid

- Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Inger Karin Lægreid
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72826349
E-post: Inger.Karin.Legreid@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim