Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs Hospital. Majoriteten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp via sykehusets akuttmottak, og klinikken har mer enn 7500 innleggelser per år. Klinikken har sju  avdelinger: Avdeling for blodsykdommer, Avdeling for fordøyelses - og leversykdommer, Avdeling for nyresykdommer, Avdeling for endokrinologi, Avdeling for geriatri, Avdeling for hjerneslag og Avdeling for infeksjonssykdommer.

Vi har 2 ledige utdanningsstillinger i indremedisin ved Avdeling for hjerneslag. De som tilsettes vil få mulighet til å rotere til andre avdelinger, slik at de kan oppfylle kravene til spesialiteten indremedisin. 

Avdeling for hjerneslag (Slagenheten) er en pioneravdeling innen slagbehandling i Norge med høy forskningsaktivitet og har utviklet en behandlingskjede for slagrammede fra akutt behandling og til pasienten er tilbakeført til et aktivt liv som oftest i eget hjem. Avdelingen er fra 2018 utvidet og etablert som Midtnorsk Slagsenter med spesialister både i indremedisin og nevrologi. Avdelingen mottar nå alle pasienter med akutt hjerneslag i det tidligere Sør- Trøndelag, samt pasienter med hjerneslag fra hele Midt-Norge og Helgeland som har behov for høyspesialisert behandling som f. eks endovaskulær behandling. Avdelingen er en av de største slagavdelinger i Norge med 19 senger, poliklinikk og tidlig støttet utskrivningsteam.  

Arbeidsoppgaver

-  Utredning og behandling av pasienter

-  Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid

-  Deltakelse i indremedisinsk vaktordning

Kvalifikasjoner

-  Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus-/LIS del 1

-  Beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

-  Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere

-  Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper

-  God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet

-  Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

-  Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

- Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger

- Interessant og utfordrende klinisk arbeid

- Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Hanne Ellekjær
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 725 75494
E-post: Hanne.ellekjær@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim