Kort om arbeidsgiver

BUP Porsgrunn søker en overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

BUP Porsgrunn er en allmennpoliklinikk som gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser. Vi er en seksjon under avdeling for barn- og unges psykiske helse
(ABUP), som består av poliklinikker i Porsgrunn, Notodden, Kragerø og to fylkesdekkende seksjoner: seksjon for familiebehandling og SAF –seksjon for autismeutredninger.

Vi har et nært samarbeid med ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon (UPS). Vi har et godt fagmiljø med vekt på kompetanseutvikling og spesialisering for alle yrkesgrupper. BUP Porsgrunn dekker Porsgrunn kommune med til sammen 35 000 innbyggere.

Vi er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk med psykologer, leger og pedagoger med psykisk helsekompetanse. Vi er til sammen 13 fagstillinger og 2 merkantile, og har pt tilsatt en overlege/barne- og ungdomspsykiater og 1 LIS.

Stillingen knyttes til BUP Porsgrunn, men oppgaver vil også knyttes til seksjoner/oppgaver tilhørende seksjonene i Grenlandsregionen. Særlig oppgaver knyttet til pasienter tilhørende BUP Vestmar (Kragerø og Stathelle) vil være aktuelt.

Porsgrunn har gode muligheter for friluftsliv og kulturaktiviteter. Vi har kort vei til sjø og fjell og det tar ca. 2 timer med buss til Oslo.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om oss.

Den som ansettes må fremlegge ny politiattest før tiltredelse.  

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering/behandling av barn og ungdom med psykisk lidelser
 • Samarbeid med andre faggrupper i BUP
 • Veiledning: foreldreveiledning, veiledning/konsultasjon til 1. og 2. linjetjenesten, internundervisning, undervisning og veiledning av LIS-leger     

Kvalifikasjoner

 • Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid. Personlig egnethet legges stor vekt på.
 • Gode evner til å snakke med barn og unge og deres familie
 • Må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale med gode lønnsvilkår
 • Dagarbeidstid
 • Vi har et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.
 • Det er tilnærmet full barnehagedekning i alle kommunene, og det er lave boligpriser her.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP         
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Ehrhardt-Knutsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 35002859
E-post: susehr@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon Bup-Porsgrunn, Sykehuset Telemark HF
Aallsgate 41
3922 Porsgrunn
Søk på stillingen