Kort om arbeidsgiver
Ønsker du fastlønn uten bekymringer rundt praksisdrift og administrasjon? Ønsker du mye fritid og intensive arbeidsperioder? Her er stillingen for deg! Allmennlegestillinger som jobber i legevakt i en "nordsjøturnus" og en liten fastlegeliste. Stillingen er organisert i rullerende turnus hvor legen har to arbeidsuker og fire uker fri/til disposisjon. Arbeidsperioden består av bundet arbeidstid og beredskapsvakt. I friperioden forventes det at man holder seg faglig oppdatert, gjennomfører kursing/spesialisering og at man deltar på eventuelle kortere møter per telefon. Vikariat fra 4.3.2021 til 2.3.2023. 

Arbeidsoppgaver:
 • legevakt i 6 ukers turnus
 • fastlege med liten pasientliste
 • kommunale oppgaver på sykehjem
Kvalifikasjoner:
 • Godkjent allmennlege eller fullført 3 års veiledet tjeneste. Søker må tilfredsstille krav til selvstendig legevakt iht akuttmedisinforskriften, alternativt bør søker klart redegjøre hva som gjenstår for å oppnå slik kompetanse.
 • Førerkort kl. B
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper:
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Være med å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ha en positiv og løsningsfokusert tilnærming til utfordringer
 
Vi tilbyr:
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Gode opplæring/utviklingsmuligheter
 • Meningsfylt arbeid
 • Et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, engasjement og organisasjonstilhørighet
 • Lønn etter tariffavtalens bestemmelser

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste med navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted. Det kan gjøres unntak om offentliggjøring av en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om unntak. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

For stillinger der det kreves politiattest jf. gjeldende lovverk må politiattest foreligge senest ved tiltredelse.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tinn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Janne C. Larsen
Telefon: 35 08 29 60
Navn: Merethe Skui
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 994 65 007
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgata 16
3660 RJUKAN
Søk på stillingen