Kort om arbeidsgiver
Har du et brennende engasjement for fagfeltet og vil være med å utvikle tjenestene til beboere med komplekse behov? Da kan Ellingsrudhjemmet være stedet for deg. 

Vi har ledig 80% fast stilling fra 25.januar 2021.

På Ellingsrudhjemmet bor det 146 mennesker med behov for døgnkontinuerlige helsetjenester. Det er flest "somatiske" plasser for beboere med sammensatte behov. I tillegg har langtidshjemmet spesialplasser for personer med demens og en egen psykiatriavdeling. Psykiatriavdelingen har i hovedsak beboere under 65 år.
Sykehjems legen er ansvarlig for den medisinske behandlingen av beboerne, jobber tverrfaglig og er ansvarlig for at kvaliteten på det medisinskfaglige området samsvarer med ny forskning og gjeldende anbefalinger.
Arbeidet må utføres i overensstemmelse med myndighetenes, Sykehjemsetatens og Ellingsrudhjemmets målsetninger og krav.

Alle leger som utfører klinisk arbeid i førstelinjetjenesten og som ikke er ferdig spesialist, må ta spesialisering i allmennmedisin, ref. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Sykehjem gir inntil 2 års tellende tjeneste for spesialistutdanning i almenmedisin.


Arbeidsoppgaver
 • Utrede, behandle og følge opp beboere
 • Være i dialog med beboere og pårørende og ivareta brukermedvirkning
 • Medisinsk faglig rådgiver
 • Veilede og undervise kolleger og studenter
 • Tverrfaglig samarbeid med institusjonens øvrige faggrupper
 • Delta aktivt i kvalitet og utviklingsarbeidet på institusjonen
Kvalifikasjoner
 • Full autorisasjon som lege med minimum 2 års klinisk erfaring etter turnustjeneste hvorav minst 1 år er i Norge
 • Kompetanse innen indremedisin, geriatri og/eller psykiatri samt erfaring fra sykehjem
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillings evne tilsvarende høyere nivå C1 (Bergenstesten)
 • God digital kompetanse og erfaring med relevante dokumentasjonsverktøy (Gerica)
 • I henhold til Helse - og omsorgstjenestelovens §4-5 er krav til stillingen om at det før tiltredelse legges frem gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper
 • Initiativrik, selvstendig og med stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Faglig sterk og beslutningsdyktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Spennende og lærerikt fagfelt
 • Godt tverrfaglig samarbeidsklima
 • Fast lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Vi gjør oppmerksom på at kun søknader på elektronisk søknadsskjema vil bli behandlet
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Kontaktperson
Navn: Eli Haukland
Telefon: 21802180 / 99106988
Arbeidssted
Ellingsrudhjemmet
Henrik Sørensens vei,
1065 OSLO