Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr følgende behandling:

Avd. for ervervet hjerneskade: Rehabilitering av pasienter med ulike ervervede hjerneskader, med hovedtyngde på traumatiske skader og vaskulære skader. Spesialisert rehabilitering og kontrollopphold/vurderingsopphold i senere fase.

Avd. for Ryggmargsskader: Rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader både traumatisk og ikke traumatisk. Livslang oppfølging av pasienter med ryggmargsskade, i tillegg til poliklinisk virksomhet for pasienter med ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.

Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder: Diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettlidelser.
Diagnostikk og behandling av tilstander i nakke, rygg og skulder. Her deltar leger fra Nevrokirurgisk- og Ortopedisk avdeling, samt spesialister i fysikalsk medisin, fysioterapeuter og sosionomer.

Klinikken har ledig  vikariat for overlege i 2 år med sannsynlig arbeidssted avdeling for ryggmargsskader

Arbeidsoppgaver

 • Delta i det daglige arbeidet på sengepost ved avdelingen og poliklinisk arbeid ved avdelingen.
 • Den som tilsettes må påregne å delta i undervisning av LIS- leger
 • Det forutsettes deltakelse i klinikkens til en hver tid gjeldende vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker primært søkere med lang klinisk erfaring fra fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Det er ønskelig med erfaring og særlig interesse for ryggmargsskader.

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven § 20a

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Bjørn Skogstad
Tittel: Klinikksjef
Telefon: (+47) 951 44 056
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Overlege, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
Edvard Griegs gt 8
7030 Trondheim