Kort om arbeidsgiver
Fastlønnsstilling i naturparadis!

For deg som er eventyrlysten og ønsker ordnede - og spennende - arbeidsforhold har vi ledig et fastlegevikariat fra 1. mars 2021. Vikariatet er i utgangspunktet for 6 måneder, men med mulighet til forlengelse.

Norge er vakkert, men Kvænangen må være noe av det vakreste. Med beliggenhet på 70 grader nord kan livet nytes enten under midnattssola eller under en sprakende nordlyshimmel, avhengig av årstid. Et Norge i miniatyr med rå kyst og storhavet i nord, isbreer, en variert fjord med godt fiske, havørn, øyer og holmer – og knølhval og spekkhoggere på vinterstid. Alpelandskap som toppturelskere valfarter til, og som vanligvis har skiføre fra førjulsvinteren til godt ut i juni. Landbruk i fjordene, dype daler og lakseførende elver gjennom urørt furuskog. Og mot sør uendelige vidder med røyevann til mer enn et helt liv. Åpne turisthytter i både i skog og fjellterreng. Kommunen har 150 km godkjente snøskuterløyper. Idrettslag med fotball og ski, kunstgressbane og skiløyper

McDonalds og kjøpesenter har vi ikke, men vi har et par matbutikker og en bensinstasjon. På kafé E6, et par hundre meter fra legekontoret, serveres god og rimelig mat. Det er en times biltur til Alta med handelssentrum og flyplass. Alta har daglige direktefly til Oslo og Tromsø. Sørover til Tromsø er det 4 timer med bil. Skolen var ny i 2020, barnehagen har god kapasitet.

Lønns- og arbeidsmessig er betingelsene gode.  Fastlønn – og dermed pensjonsopptjening og sykepengerett. Avtale om ekstra ferieuker. Nord-Norgepermisjon etter 3 år i arbeid. Nord-Troms ligger i tiltakssonen for nedskrivning av studielån, og redusert skatt. Gode inntjeningsmuligheter på legevakt.

Legearbeid i en av kommunene lengst fra sykehus er faglig stimulerende og utfordrende. Det er svært tett samarbeid mellom legene og kommunens øvrige helsetjenester. Sykestue og sykehjem ved legesenteret preges av stor fleksibilitet og høy kompetanse. Legevaktfunksjonen utøves i stor grad i velutstyrte lokaler på sykestua, sammen med erfarne sykepleiere og ambulansepersonell med god kompetanse. Legevakta deles mellom de 4 legene på legesenteret og er generelt rolige, men klima, logistikk og avstand gjør legevaktarbeid utfordrende og spennende.

Legekontoret betjener om lag 1300 personer, i hovedsak som fellesliste. Mulighet for ukentlig administrativ dag, samt kommunalt oppdrag en av ukedagene. Resterende dager pasientrettet arbeid, hvor andel av inntjening tilfaller legen som tillegg til fastlønn. Tre av legene er ordinære fastleger, mens den fjerde er LIS1-lege. I tillegg har vi jevnlig medisinstudenter i praksisen.

Kvalifikasjonskrav:
  • Norsk autorisasjon som lege, med rett til refusjon fra Helfo
  • Fullført norsk LIS1 tjeneste
  • Må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
Vi legger vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner, samt at søker er systematisk og ansvarsfull, er selvstendig og løsningsorientert. Videre at du har interesse for faglig kvalitet og utvikling av tjenestene. Søker bør disponere egen bil.

Vi tilbyr:
  • Fastlønn og andel av omsetningen på dagtid, samt pensjonsordning i KLP
  • Flytteutgifter dekkes etter gjeldende regler og leilighet kan skaffes.
  • Skattefradrag samt nedskrivning av studielån for bosatte i tiltakssonen
Nærmere opplysninger om stillingen gis ved kommuneoverlege Kjell Nysveen tlf. 77 77 90 00 / 95 15 08 04 eller etatsleder helse og omsorg Grethe Rasmussen tlf 40 45 01 14.

Ansettelsesvilkårene følger for øvrig av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad sendes elektronisk via kvanangen.kommune.no eller karriere.no innen 20.11.2020. Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kvænangen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Nysveen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 77 77 90 00 / 951 50 804
Navn: Grethe Rasmussen
Tittel: Enhetsleder helse og omsorg
Telefon: 404 51 114
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
,
9161 BURFJORD