Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling som overlege i rus og avhengighetsmedisin.
Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk. I tillegg er Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SÁNAG/ SANKS) en del av Sámi Klinihkka. 

Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7 enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Nasjonalt team er lokalisert i Narvik, Drag, Røros, Snåsa og Oslo, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)/ TSB poliklinikk. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.

Vi ønsker deg velkommen til vår TSB poliklinikk som er i en omstillingsprosess.  TSB Poliklinikk er tenkt å bestå i følgende stillinger; 1 overlege, 1 LIS lege, 1 psykologspesialist, 1 psykolog og 1 klinisk sosionom/sosionom og 1 enhetsleder. TSB poliklinikk er lokalisert i Karasjok og driver en del med ambulerende virksomhet. Vårt polikliniske tilbud innen rus- og avhengighet er for kommuner som til sammen utgjør regionen Midt- og Øst-Finnmark.  Enheten er godkjent som en utdanningsinstitusjon innen rus- og avhengighetsmedisin.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Ansvarlig for oppfølging og veiledning av LIS innen TSB
 • Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning
 • Gi veiledning og opplæring både internt og eksternt 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i rus og avhengighetsmedisin
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, både strukturert og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Trives i et aktivt og flerkulturelt miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Finnmarksavtale med bl.a. ekstra lønn og permisjon i 4 måneder hvert 3. år kan tilbys etter avtale
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Vakker natur rett utenfor døren
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm
 •  

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

   

Språk

 • Norsk
 • Samisk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Christina Øvregård
Tittel: Enhetsleder på PUT/TSB
Telefon: 78 94 75 00/93 02 23 58
E-post: Christina.ovregard@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, SANKS, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Stuorraluohkka 34
9730 Karasjok