Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 8 mnd. vikariat som LIS 2/3 i gastrokirurgi, tiltredelse 01.12. 2020, med mulighet for forlengelse. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. 

Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgisk klinikk. Vi har 2 sengeposter og 2 poliklinikker. Avdelingen har høy operativ aktivitet innen laparoskopisk og åpen kirurgi samt en stor poliklinisk aktivitet inklusiv dagkirurgi. Innad i avdelingen er det et aktivt forskningsmiljø. 

Det forventes at man deltar i undervisning/introduksjon av medisinstudenter og LIS-1.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Primærvakt som innbefatter mottak av både kirurgiske og gastrokirurgiske pasienter 
 • Operativ virksomhet, post- og poliklinikkarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Opplæring og rettleding av studenter, samt nyansatte 

Kvalifikasjoner

 • Ferdig LIS-1
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norkstest på  B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdanningsretning:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget
 • Faglig dyktighet
 • Operative ferdigheter
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet og initiavtivrik
 • innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanning
 • Du får en overlege som veileder under spesialistutdanningen
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • God pensjonsordning
 • Tjenestereiseforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Børge Løge
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 47296266
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon / Kirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger