Kort om arbeidsgiver
St. Olavs hospital har region- og universitetssykehus funksjon for befolkningen i hele Midt-Norge. Klinikksjefen rapporterer til administrerende direktør og har et helhetlig ansvar for utvikling og drift av Medisinsk klinikk. I tillegg har klinikksjefen delansvar for sykehusets totale utvikling sammen med sykehusets øvrige ledelse gjennom deltagelse i Hovedledelsen. 
Klinikken har ca. 550 ansatte og et budsjett på 815 millioner kroner. Klinikken har til sammen 7 700 innleggelser per år fordelt på 106 senger. I tillegg utføres ca. 40 000 polikliniske konsultasjoner per år. Klinikken har over tid bygget opp betydelig og økende forskningsaktivitet og har kontinuerlig fokus på balansen mellom forskning og klinisk drift. 
Klinikken består av 7 avdelinger:
  • Avdeling for endokrinologi
  • Avdeling for blodsykdommer
  • Avdeling for infeksjonssykdommer
  • Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer
  • Avdeling for geriatri
  • Avdeling for nyresykdommer
  • Avdeling for hjerneslag
Klinikksjefen skal legge til rette for tverrfaglig teamarbeid og faglig og vitenskapelig utvikling, herunder fremme integrasjon med Fakultetet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Som leder av Medisinsk klinikk ved universitetssykehuset forventes også at klinikksjefen bidrar til godt samarbeid med primærhelsetjenesten og tar et regionalt ansvar for å sikre godt samarbeid med andre helseforetak i Midt-Norge. 
Vi søker en samlende og tydelig leder som evner å motivere og engasjere kompetente medarbeidere. Gjennomføringsevne, kommunikasjonsferdigheter og personlig egnethet er avgjørende. Det vil særlig vektlegges evne til å ta aktivt del i den strategiske videreutviklingen av St. Olavs hospital hvor tjenesteinnovasjon med involvering av ansatte og deres representanter står sentralt.
Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis med forskningskompetanse, erfaring fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten og erfaring med ledelse av kunnskapsmiljøer. Det legges til rette for bistilling ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Henvendelser til Amrop Delphi behandles om ønskelig konfidensielt overfor vår oppdragsgiver. 
 
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Amrop Delphi
Kontaktpersoner
Navn: Bente A. Paulsrud
Tittel: Rådgiver partner
Telefon: 911 08 165
Navn: Grethe Aasved
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 916 92 808
Navn: Heidi Magnussen
Tittel: HR-direktør
Telefon: 957 49 417
Arbeidssted
Prinsesse Kristinas gate 1
7030 TRONDHEIM