Det er ledig 12 mnd vikariat som LIS B-gren i gastroenterologisk kirurgi/LIS 2 med hovedspesialitet gastroenterologisk kirurgi fra 02.01.21

Gastrokirurgisk avdeling er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger, hvorav 2 er kombinert med professor 2 stilling og en professor 1 stilling. Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning. Vi har 8 stillinger for LIS i gastrokirurgi i tillegg til 10 stillinger for LIS rotasjon i generell kirurgi.

Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med tilsammen 57 senger. I tillegg brukes senger på andre poster slik at det samlede antall inneliggende gastrokirurgiske pasienter ligger rundt 75. Det er etablert en enhet for dagpasienter på Nordbyhagen og i tillegg har Ahus drift ved Ahus Gardermoen og Ski sykehus som omfatter operativ virksomhet og poliklinikk. Den som ansettes ved avdelingen må være villig til å delta i virksomheten både ved Ahus Gardermoen og Ahus Ski på avtalt dagbasis.

Avdelingen har stor elektiv virksomhet innen colorektal kirurgi, anoproktologi, gallekirurgi og brokkbehandling. Ahus er et av to sentre i Helse Sør-Øst HF som skal drive operativ behandling av cancer ventriculi. Bekkensenteret ved AHUS er et tverrfaglig forum for vanskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer, og flere av avdelingens leger har en fremtredende rolle der. Avdelingen har stor dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet.

Søker må være villig til å delta i undervisning og veiledning av medisinstudenter og LIS.

Alle søkere må søke elektronisk og Legeforeningens skjema for søknad på legestillinger må vedlegges.

Se www.legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Skjema/Stilling/Soknadsblankett-for-legestillinger-rtf/ 

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingen har spissfunksjoner innen kreftkirurgi, inflammatorisk tarmsykdom og akuttkirurgi, og LIS-legene roterer mellom fagområdene etter oppsatt plan.
 • Vaktarbeidet omfatter hele fagområdet av gastrokirurgi samt generell kirurgi.
 • B-gren gastrokirurgi er teamleder for et vaktteam som består av generell kirurgisk primær- og sekundærvakt som alle går 8-delt vakt med separate dagvakter og aktive kvelds-/nattevakter. Sekundærvakt er traumeteamleder.
 • Det er 14-delt tertiær bakvakt for gastrokirurgisk overlege med hjemmevakt fra kl. 21.00. Kar-/thorax- og urologisk avdeling har egne bakvaktsordninger og B-gren vakter.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha bred (flere års) kirurgisk erfaring og bør være spesialist i Generell kirurgi. Stillingen er myntet på kirurger som skal gjøre ferdig spesialiteten Gastroenterologisk kirurgi.

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner i forhold til resten av personalet.
 • Pedagogiske ferdigheter, empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • Avdelingen tilbyr et godt arbeidsmiljø med dedikerte og kvalifiserte kolleger i mange fag, og har som intensjon å skape et stadig bedre kompetansehevende faglig miljø - også ved aktuelle nytilsettinger.
 • Deltakelse i pågående forskningsprosjekter eller å komme i gang med eget
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter, med kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Dansk
 • Svensk
 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Geir Arne Larsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90959565
Hjemmeside
Arbeidssted
Gastro Legetjeneste, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen