Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Gressvik legekontor er en to-legepraksis sentralt beliggende på Gressvik torv.
Legesenteret er veldrevet og godt organisert. Det er ansatt to dyktige legesekretærer med lang erfaring. Kontorene er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Kontoret bruker CGM journalsystem, er koblet opp mot Helsenett og benytter Pasientsky for kommunikasjon med pasientene.
 
Om fastlegehjemmelen
En av fastlegene ved senteret har nå sagt opp sin fastlegehjemmel, tiltredelse 1.5.21.
Listelengde er på 1000 pasienter og i november -20 er det ca 400 pasienter på listen. Deltagelse i kommunal legevakt ved Fredrikstad og Hvaler legevakt. I 2020 innebærer dette en vaktbelastning på ca 10 vakter pr år pr fastlege.

Til avtalen kan det pålegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i tråd med regelverket.
 
Kvalifikasjonskrav
* Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
* Må beherske norsk skriftlig og muntlig
* Ha kjennskap til ASA-avtalen, fastlegeforskriften og samhandlingsreformen
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.

Andre opplysninger
Hjemmelsinnehaver inngår leiekontrakt med legekontoret etter avtale. Legekontoret organiserer all drift, såsom leie og vedlikehold av lokaler, alt personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.

Fredrikstad kommune er godkjent som utdanningsinstitusjon i allmennmedisin av Helsedirektoratet. Vi tilbyr veiledning til leger som er under spesialisering i allmennmedisin i hht spesialistforskriften og har dyktige veiledere som er spesialister i allmennmedisin. Vi tilbyr også faste smågrupper for nye fastleger, disse ledes av kommuneoverlege.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Mufid Baker
Tittel: Fastlege
Telefon: 450 23 214
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gressvik legekontor
Kapperstien 24
1621 GRESSVIK
Søk på stillingen