Kort om arbeidsgiver

Vi søker deg som har stort engasjement for å lede og utvikle den viktige rollen faget medisinsk genetikk har i utredning og behandling av pasienter. Faget er i en svært spennende utvikling innen persontilpasset medisin og et stadig økende behov for genetiske utredninger for mange pasientgrupper.

Avdelingen er en del av Barne - og ungdomsklinikken, er lokalisert i Tromsø, og har regional funksjon i Helse Nord. Vi tilbyr et variert spektrum av laboratorieanalyser, genetisk veiledning og utredning av personer eller familier med kjent eller mulig arvelig tilstand, samt diagnostikk av syndromer og uavklarte tilstander. Vi har også ansvar for det fosterdiagnostiske tilbudet til gravide. Kompetansesenter for arvelig kreft er integrert i avdelingen. Vi samarbeider tett med en rekke avdelinger ved UNN og UiT, Norges arktiske universitet, i tillegg til andre sykehusavdelinger i Norge og kompetansesentra i inn- og utland. Laboratoriet er akkreditert etter ISO- 15189:2012.

Arbeidsoppgaver

  • Du skal lede og utvikle en avdeling med kompetente medarbeidere med krevende og varierte arbeidsoppgaver og tidvis høyt arbeidspress. Du leder avdelingens lederteam, er medlem av klinikkens lederteam og gir strategiske råd innen fagområdet til klinikksjef og sykehusledelse. Du har ansvar for avdelingens samlede virksomhet og rapporterer til klinikksjef.

Kvalifikasjoner

Du har utdanning på universitets- og/eller høyskolenivå med spesialisering innen fagfeltet. Det er ønskelig at du har lederutdanning eller erfaring fra slik stilling. Det er en fordel om du har forskningskompetanse, men ingen betingelse. Du må beherske norsk og kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Du er målbevisst og engasjert. Du har evne til å lytte og søke gode løsninger gjennom bruk av relasjonelt mot, tillit og klokskap. Det gleder deg å oppnå resultater sammen med og gjennom andre. Du inspirerer dine medarbeidere og er et godt forbilde. 

Vi tilbyr

  • Vi kan love deg en variert og spennende arbeidsdag i en avdeling med medarbeidere med høy faglig kompetanse. Vårt mål er en arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre, arbeider sammen i et tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet. Du vil få gode muligheter for faglig utvikling og deltakelse i nasjonale og internasjonale fagmiljø. Vi tilbyr deg lønn etter avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Elin Gullhav
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 92494812
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord- Norge
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø