Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel ved Klosterhagen Legesenter,
Veldrevet praksis med med 1100 pasienter. Pasientpopulasjonen har fordeling av kjønn og alder tilsvarende gjennomsnittsbefolkningen.
 
Klosterhagen legesenter er et veletablert senter med 6 leger. Senteret har vært i drift siden 2001. Det har i alle år vært fokus på felles administrative og faglige rutiner. 
Legesenteret ligger sentralt i kommunen og holder til i moderne lokaler. Infodoc journalsystem. Se også klosterhagen.no.
 
Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). 
Kommunen, som utdanningsinstitusjon, har et ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsløp. Skien kommune vil sørge for tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene. Det gis økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til kurs og veiledning.
 
Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.
 
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 3-4 vakter per måned.
Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.
 
Oppstart etter avtale men senest 210421.
 
Søknaden sendes elektronisk. Se Skien kommunes hjemmeside, ledige stillinger, for søknadsprosedyre

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Du søker ved å benyttte følgende link:
https://vismaenterprise.sk-asp.net/sk_recruitment/jobid/2710
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Knut Skarholt
Tittel: Fastlege Klosterhagen legesenter
Telefon: 48222197
Navn: Trude Belsesh Sanden
Tittel: Klinisk kommuneoverlege
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Klosterhagen legesenter
Birgittesgate 18
3730 SKIEN
Søk på stillingen