Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter arbeidsmedisiner/bedriftslege til 60 % fast stilling for snarlig tiltredelse. Som søker til stillingen bør du ha interesse for arbeidsmedisin, HMS - arbeid, bedriftshelsetjeneste og forebyggende helsearbeid generelt. Det er en fordel med noe erfaring fra lignende stilling, men det er ikke et krav. Vi ønsker oss en kollega som er serviceinnstilt, utadvendt og hyggelig overfor våre kunder. Videre er vi opptatt av at samarbeidet internt skal bygge på gjensidig tillit, respekt og en god tone. 

Bedriftslegen skal bistå Lund Bedriftshelsetjeneste i arbeidet hos våre kunder med forbedringer av arbeidsmiljøet og de ansattes helse, og er bedriftshelsetjenestens fagperson spesielt på områdene:
•    Være tilgjengelig for spørsmål av medisinsk karakter fra HMS- personell og medlemsbedrifter.
•    Vurdering av mulige sammenhenger mellom eksponering i arbeidsmiljøet og virkning på helsen.
•    Vurdering av relevante undersøkelser for å finne slike sammenhenger, og i den grad det er naturlig, selv utføre slike undersøkelser.
•    Utføre arbeidsmiljørettede helseundersøkelser og/eller lovpålagte helsekontroller i henhold til kundenes kontrakter og bedriftshelsetjenestens interne rutiner, herunder offshore- og sjømannsattester.
•    Kartlegging av evt. vaksinasjonsbehov i henhold til forskrifter, og oppfølging av vaksinasjonsprogram i samarbeid med legesekretær.
•    Sørge for at avtalt og/eller relevant informasjon om arbeidsmiljøforhold som framkommer ved helsekontrollene formidles til bedriftens HMS-rådgiver i Lund Bedriftshelsetjeneste. 
•    Bistand i oppfølging av behandlingstilbud ved rusproblematikk knyttet til arbeidssituasjonen.
•    Melding til myndigheter ved yrkessykdom
•    Bidra til rask utredning og behandling av yrkesrettet sykdom.

Du som søker er autorisert som norsk lege, gjerne med noe erfaring som bedriftslege og/eller fra HMS-arbeid. Erfaring fra allmenn medisin vil være en fordel og spesialisering som arbeidsmedisiner et fortrinn. Vi ønsker også at du er autorisert Offshore- og Sjømannslege. For oss er det viktig at du har gode samarbeidsegenskaper og en utpreget serviceinnstilling. Du må ha meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. Gode digitale kunnskaper er også en fordel.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Lund Bedriftshelsetjeneste AS
Kontaktperson
Navn: Tone Thorstensen
Tittel: Daglig Leder
Telefon: 479 33 808
E-post: tone@lundbht.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Bedriftslege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Kristiansand og Mandal
Kjøita 17
4630 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen