Kort om arbeidsgiver
Ved Distriktsmedisinsk senter og avdeling for Behandlings og rehabiliteringstjenesten er det ledig stilling som lege i 50 % fra snarest.
Stillingen kan økes inntil 100 % med andre kommunale legeoppgaver.

Region har godt utbygde helsetjenester, med blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, fødestue, somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenester. Senjalegen allmennlegetjeneste har til sammen 20 fastlegehjemler og 4 LIS1 stillinger. Distriktsmedisinsk senter (DMS) har til sammen 23 kommunale/interkommunal helsetjenester, og spesialisthelsetjenester med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.
Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktsmedisinsk senter og er felles for Sørreisa og Senja kommune, med til sammen ca. 18 000 innbyggere.
Kommuneoverlege funksjonen er felles for Senja og Sørreisa kommune. Tjenesten har to kommuneoverleger, som i fellesskap dekker arbeidsoppgavene
Om stillingen:
Legestillingen er 1 av 3 leger med til sammen 1legeårsverk. Stillingen er underlagt virksomhetsleder for Distriktsmedisinsk Senter Midt-Troms. Avdelingen har 18 korttidssenger, hvorav 5 interkommunale akuttsenger for kommunene Senja og Sørreisa. Avdelingen har stor aktivitet med ca. 700 innleggelser pr. år. Pasientene blir innlagt via fastlege, legevaktlege eller etter sykehusopphold.
Tilbudet er rettet mot innbyggere som på grunn av akutt eller forverrelse av sykdom og skade for en periode har behov for oppfølging av lege, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut. Avdelingen er svært godt utstyrt. Ultralyd, røntgen, CT og et avansert laboratorium er tilgjengelig i samme bygg.
Avdelingen har stort fokus på brukermedvirkning, rehabilitering og tverrfaglig samarbeid i og utenfor kommunene. De andre legene tilknyttet avdelingen er spesialister i allmennmedisin.
 
 
 
Kvalifikasjoner:
 • Bør være spesialist i allmennmedisin, eller være i et spesialistsløp.
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjeneste og/ eller relevant sykehuserfaring.
 • Erfaring som lege Skandinavia 
 • God skriftlig og muntlig norskkunnskap
 • Gode generelle datakunnskaper
 
 
Arbeidsoppgaver:
 • Pasientrettet legeoppgaver tilknyttet medisinskfaglig daglig drift i tråd med gjeldende lover og forskrifter Legefunksjon i fht til innleggelse, behandlingsforløp og utskriving av pasienter
 • Bidra til et godt samarbeid om pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • Delta i kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelingen
 • Delta som en viktig del av de tverrfaglige team
 • Delta på behandlingsmøter vedrørende pasientbehandlingen
 • Delta i pårørendesamtaler.
 
 
Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer på et spennende fagområde i stadig endring
 • Stort fokus på brukermedvirkning
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Fokus på kompetanseutvikling og velferdsteknologi
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 
 
Personlige egenskaper
 
 • Har interesse for fagfeltet.
 • Serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum 
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • fokus på tverrfaglig samarbeid i organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Løsnings-, beslutnings- og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 
For stillingen gjelder
 
Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelseskjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 
Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Det kreves politiattest ved tilsetting.
 
Aktuelle søkere vil innkalles til intervju
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med virksomhetsleder for DMS Hanne J. Ness Eidsvik   Tlf: 474 87 577, epost: hanne.ness.eidsvik@senja.kommune.no eller sektorleder Evy Nordby      tlf:481 73 916 evy.nordby@senja.kommune.no
 
 
I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Senja kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hanne J. Ness Eidsvik
Tittel: Virksomhetsleder DMS
Telefon: 474 87 577
E-post: hanne.ness.eidsvik@senja.kommune.no
Navn: Evy Nordby
Tittel: Sektorleder Helse
Telefon: 481 73 916
E-post: evy.nordby@senja.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Distriktsmedisinsk senter (DMS)
9300 FINNSNES
Søk på stillingen