Kort om arbeidsgiver
Der hvor øya møter fastlandet ligger Senja kommune. Senja kommune er en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune har ca. 15 000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder. Byen Finnsnes er regionsenter i Midt-Troms, og er kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.
 
Senjalegen allmennlegetjeneste har til sammen 20 fastlegehjemler og 4 LIS1 stillinger. Fastlegetjenesten har 2 hovedkontor, avdeling Siland legekontor med 4 utekontor og Finnsnes legekontor med 1 utekontor. Målsetningen er å gi befolkningen i kommunene stabile og gode legetjenester, gjennom økt interkommunalt samarbeid, realistiske fastlegelister og økt satsing på veiledning og utdanning av unge leger. Tjenesten har avsatt tid veiledning for LIS1 og LIS3 leger.
Hjelpepersonell har relevant helsefaglig utdanning som helsesekretærer, bioingeniører og sykepleiere. Senjalegen Silsand og Senjalegen Finnsnes har egen avdelingsleder med daglig driftsansvar. Medisinskfaglig ansvarlig lege, diabetessykepleier og kreftsykepleier.
Region har godt utbygde helsetjenester, med blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, fødestue, somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenester. Senjalegen Finnsnes legekontor er lokalisert i et distriktmedisinsk senter (DMS) med til sammen 23 kommunale/interkommunal helsetjenester, og spesialisthelsetjenester med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge. Senjalegen Silsand er lokalisert på Silsand.
Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktmedisinsk senter og er felles for Sørreisa og Senja kommune, med til sammen ca. 18 000 innbyggere. Legevaktene fordeles mellom 25 leger med dag, aften og nattevakter. Alle legevaktene har i tillegg til vaktlege, en lege i bakvakt.  Det gis egen opplæring for legevakt.
Kommuneoverlege funksjonen er felles for Senja og Sørreisa kommune. Tjenesten har to kommuneoverleger, som i fellesskap dekker arbeidsoppgavene
.
 
 
 
Ledig fastlegehjemmel ved Senjalegen Silsand legekontor
 
Stillingen inngår i en gruppepraksis med 6 fastleger og 2 LIS1 leger.
 
Legene ved Senjalegen Silsand legekontor har fastlønn og dekker utekontorene Sifjord, Skaland, Gryllefjord og Stonglandseidet legekontor. Utekontorene har åpningstid 1-2 dager i uken. Kjøring er i arbeidstiden. Legekontoret har to leasingbiler.
Ledig fastlegehjemmel er tilknyttet utekontor ved Skaland legekontor.
 
 
 
Legekontor har avdelingsleder, bioingeniører , helsesekretærer, sykepleiere og spesialsykepleiere i diabetes.
 
Ca 25-delt legevakt ved Finnsnes Interkommunale legevakt inngår i stillingen.
 
 
Arbeidsoppgaver:
 • Allmennlege i hht til fastlegeforskrift med 600 fastlege plasser.
 • Det er tilpliktet inntil 7,5 t/uken allmennlegeoppgaver.
 • Dokumentasjon via GCM-allmenn
 
Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin før 1. mars 2019
 • Leger som ikke er startet spesialisering før 1. mars 2019 må ha gjennomført LIS1 i Norge og tilpliktes utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Gode skriftlig og muntlig norskkunnskaper
 • Gode generelle data kunnskaper
 
Personlige egenskaper
 • Være respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert. 
 • Serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum 
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • Jobbe strukturert og målrettet.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Løsnings - beslutnings og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vektlegges
 
 
Vi tilbyr
 • En spennende tverrfaglig arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer i et spennende fagområde i stadig endring
 • Stort fokus brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Fokus på kompetanseutvikling og velferdsteknologi
 • En kommune i stor utvikling og endring
 
 
Aktuelle søkere innkalles til intervju.
 
For lege med fastlønn:
Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.
Gode pensjonsordninger i KLP
 
 
Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser.
Det kreves politiattest ved tilsendinger.
 
Ansettelser/tildeling skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med :
Virksomhetsleder legetjenesten Anita Ustad tlf: 924 47 911. epost: anita.ustad@senja.kommune.no
 
Sektorleder Helse: Evy Nordby tlf 481 73916 epost:
evy.nordby@senja.kommune.no
 
 
For mere informasjon se www.senjalengen.no
 
I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.
 
Søkes via kommunenes hjemmeside eller jobbnorge.no Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Senja kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anita Ustad
Tittel: Virksomhetsleder legetjenesten
Telefon: 924 47 911
E-post: anita.ustad@senja.kommune.no
Navn: Evy Nordby
Tittel: Sektorleder Helse
Telefon: 481 73 916
E-post: evy.nordby@senja.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Laukhellaveien 106
9303 SILSAND
Søk på stillingen