Kort om arbeidsgiver
Eidskog kommune har ca 6100 innbyggere. Legetjenesten er organisert i virksomhet for helse og omsorg. Det er 6 fastleger og 1 LIS1 lege som er tilknyttet Eidskog legesenter. Utover dette er det 1 kommunal stilling som sykehjemslege/ helsestasjonslege, og denne stillingen lyses nå ut. Sykehjemmet/Eidskog Helsetun har 46 langtidsplasser og 15 korttidsplasser samt KAD seng.  
Vi søker etter en sykehjemslege/helsestasjonslege i 100 % fast stilling. Helsestasjonsoppgavene utgjør 20 % av stillingen.

Arbeidsoppgaver
 • Pasientrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasienter innlagt i institusjon 
 • Helsestasjon/skolehelsetjeneste
 • Tverrfaglig samarbeid, og samhandling med eksterne aktører
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Undervise, veilede og gi råd til annet helsepersonell, pasienter og pårørende
 • Legevisitter
 • Delta i tverrfaglige møter
 • Ha en aktiv rolle i samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Smittevern
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS1 tjeneste
 • Faglig engasjement og interesse for de beskrevne fagområdene
 • Relevant erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig, samt norsk kulturforståelse
 • Godkjent politiattest
Personlige egenskaper
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Målrettet, strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode evner ift tverrfaglig samarbeid og jobbe i team
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet blir vektlagt
Vi tilbyr
 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for deltakelse på relevant kurs og videreutdanning
 • Fast lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Eidskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anita Johansen
Tittel: Leder helsetunet
Telefon: 62833923
E-post: anita.johansen@eidskog.kommune.no
Navn: Åste Ødegård
Tittel: Leder legesenter
Telefon: 40448671
E-post: aste.ostgard@eidskog.kommune.no
Arbeidssted
Eidskog Helsetun
Dalåsen 4
2230 SKOTTERUD
Søk på stillingen