Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker å ansette en seniorrådgiver 20 % ved seksjon for Krigskirurgi og akuttmedisin (KAM). Er du spesialist i nevrokirurgi, selvstendig og kan stå i utfordrende situasjoner, kan du være den vi ser etter.

Som spesialist i nevrokirurgi skal du være fag ekspert - og rådgiver for seksjonssjef KAM. Du skal fungere som faglig støttespiller for dine kolleger i seksjonen, samt undervise i medisinske emner. Du vil utøve tjeneste som lege. Tjenestested tilpasses etter søkerens bo- og/eller arbeidssted.
 
Arbeidsoppgaver
 • være rådgiver innen nevrokirurgi og fagekspert opp mot avdelingssjef for krigsmedisin og akuttemdisin (KAM)
 • utøve tjeneste som spesialist i nevrokirurgi
 • utøve medisinsk rådgivning og saksbehandling
 • gjennomføre undervisning innen medisinske emner
 • utøve tjeneste som lege
Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon som lege, med krav til spesialisering som spesialist innen nevrokirurgi
 • den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres HEMMELIG før tiltredelse
 • det er ønskelig med tjeneste fra Forsvaret
Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som 
 • arbeider godt sammen med andre og trives med å undervise
 • er fleksibel og jobber strukturert
 • jobber selvstendig og kan stå i utfordrende situasjoner
 • har god muntlig fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
Vi tilbyr
 • en spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svær viktig samfunns oppdrag
 • en arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, som seniorrådgiver Ltr 87 pt 992.200 kr brutto per år (20 % stilling tilsvarer en lønn på 198.440 kr brutto per år). Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
Tjenestested tilpasses etter søkerens bo- og/eller arbeidssted.
Attester og vitnemål må legges ved digitalt ved søketidspunktetEn jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet
Kontaktpersoner
Navn: Bent-Åge Moe Rolandsen
Tittel: Oberstløytnant FSAN
Telefon: 995 69 382
Navn: Ingand, Helene
Tittel: Senior HR konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Hjemmeside
Arbeidssted
Sessvollmoen i Ullensaker
Forsvarsvegen 75
2058 SESSVOLLMOEN