Kort om arbeidsgiver
Det er ledig stilling som overlege med kirurgisk profil barnehjertekirurgi ved Thoraxkirurgisk avdeling. Tiltredelse 01.12.20 eller etter avtale med avdelingsleder.
 
Avdelingen har lands- og regionfunksjon for utredning og kirurgisk behandling av et bredt spektrum av pasienter med medfødte og ervervede hjerte- og lungesykdommer, inkludert transplantasjon av hjerte og lunger, mekanisk understøttelse av hjerte og lungesvikt, samt sykdom i hjertenære kar og deltar i behandling ved det regionale
traumesenteret. Det er et nært samarbeid med Karavdelingen og Intervensjonssenteret. Avdelingen er pt. lokalisert både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og tjeneste ved begge lokalisasjoner kan pålegges etter avdelingens behov. Avdelingen har egne postoperativ og intensivenheter for de tilstander som behandles og avdelingens kirurger har et primæransvar for denne behandlingen. Barnehjertekirurgien er en av avdelingens viktige landsfunksjoner, med ca 250 inngrep pr. år. I tillegg opereres et betydelig antall GUCH pasienter. Barnehjertekirurgien er skjermet, og noen av avdelingens kirurger har ansvar for å ivareta denne funksjonen i tillegg til annen relevant kirurgi etter avdelingens behov og den enkeltes kvalifikasjoner. For tiden deles dette ansvaret av 4 kirurger, og en slik stilling er nå ledig.   

Arbeidsoppgaver

 • Ha et ansvar for å delta i hele behandlingssløyfen for disse pasientene, dvs. utredning, behandling og oppfølging i avdelingen samt poliklinisk virksomhet
 • Samarbeide med barnekardiologisk avdeling for utredning, indikasjonsstilling og oppfølging
 • Delta i administrativt og organisatorisk arbeid knyttet til pasientbehandlingen
 • Delta i undervisning av studenter og ansatte
 • Etter behov og avtale delta i avdelingens øvrige operative virksomhet
 • Inngå i avdelingens vaktordninger, for tiden 4-delt bakvakt
 • Behandlingen av pasientene i programområdet er utpreget tverrfaglig, og evne til samarbeid med tilgrensende profesjoner og spesialiteter vil bli vektlagt

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i thoraxkirurgi og ha bred operativ erfaring
 • Erfaring og kompetanse i barnehjertekirurgi er nødvendig
 • Den som ansettes må være autorisert lege i Norge
 • Forskningsmessig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, evne til kommunikasjon og samarbeide, forskningserfaring og vedvarende interesse for faglig fordypning og forskning

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Vi legger vekt på en god arbeidskultur med gjensidig respekt mellom arbeidstakerne og avdelingen har 0-toleranse for mobbing og trakassering.

 

Etter helsepersonelloven § 20a skal arbeidstaker fremlegge politiattest ved tiltredelse dersom vedkommende skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming 

Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon og attester skal benyttes.

Oslo universitetssykehus benytter elektronisk søknadsbehandlingssystem og søkere bes benytte dette.   

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Eltvedt Fiane
Tittel: Avdelingsleder
E-post: afiane@ous-hf.no
Navn: Per Snorre Lingaas
Tittel: Seksjonsleder
E-post: plingaas@ous-hf.no
Arbeidssted
Hjerte-, lunge- og karklinikken, Thoraxkirurgisk avdeling
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Søk på stillingen