Vesterålen har fantastiske opplevelser for de som ønsker vakker natur, majestetiske fjell og fjorder, hvite strender og en storslått vestside med storhavet tett på: https://www.youtube.com/watch?v=fve8Ao6ChNc
Det er også gode flyforbindelser fra Vesterålen til ulike destinasjoner innlands.

Vi har ledig en spennende 100 % driftsavtale i Vesterålen lokalisert på Myre, med mulighet for alternativ lokalisering i Vesterålen. Annen hjemmelsstørrelse kan vurderes. Avtalen er en videreføring av Erik Zadig sin avtalehjemmel, og oppstart kan skje etter nærmere avtale med nåværende hjemmelshaver.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver
 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten og spesielt Nordlandssykehuset HF.
  Dette særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket.
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i
  Rammeavtalen.
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.
Kvalifikasjoner
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 • Utdanningsnivå: Cand. med
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.
Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig. I tillegg kommer egenandeler og takster.
Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Erik Zadig
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: +47 909 26 726
E-post: ezadig@vkbb.no
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 913 33 60
Navn: Helle Willassen Steen
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Navn: Imran Dar
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 412 08 114
E-post: imran.dar@helse-nord.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Myre
Storgata 36
8430 MYRE
Søk på stillingen