Kort om arbeidsgiver
Ledig fast stilling som overlege på kirurgisk klinikk, avdeling Orkdal.

Kirurgisk klinikk består av seks avdelinger som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: Urologi, karkirurgi, plastikkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og den hardt skadde pasienten.

Kirurgisk klinikk avd. Orkdal har vesentlig aktivitet innen galleveiskirurgi, brokkirurgi, anoproktologi og colonkirurgi, og vi søker etter en spesialist i gastroenterologisk kirurgi eller en spesialist i generell kirurgi med interesse og kompetanse for de aktivitetene som er nevnt ovenfor.

Nasjonalt kompetansesenter for avansert laparoskopisk kirurgi og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon er også enheter tilknyttet Kirurgisk klinikk.

Vennligst oppgi to referanser i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Kirurgisk klinikk har 8800 innleggelser pr. år, utfører ca 8500 operasjoner, derav ca 3200 gastroenterologiske operasjoner. Årlig utføres ca 31000 polikliniske konsultasjoner i klinikken. Det er gode muligheter for klinisk og eksperimentell forskning. Den som tilsettes må inngå i avdelingens gjeldende bakvaktsordning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i gastroenterologisk kirurgi eller generell kirurgi med interesse for og gjerne faglig profil innen kolorektal kirurgi
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig på et høyt nivå, tilsvarende C1 på Bergenstesten
 • Det legges vekt på interesse og engasjement for forskning

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne, evne og vilje til tverrfaglig samhandling

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i KLP, herunder  gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Et arbeidsplass med godt samhold og effektiv drift
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 82 80 24
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Orkdal sjukehus, Sjukehusveien 3
7300 Orkanger