Kort om arbeidsgiver
Eidskog kommune har en ledig fastlegehjemmel fra 01.03.21. Kommunen har seks fastlegehjemler samt LIS1. Alle hjemlene er tilknyttet Eidskog legesenter som er kommunalt drevet. Legene driver her privat praksis og leier kontor, personell og utstyr fra kommunen. Legesenteret er moderne og velutstyrt. Journalsystem som benyttes er CGM allmenn. Listen er i dag på ca 650, listetak er 1150.

Arbeidsoppgaver
 • Ordinære fastlegeoppgaver
 • Kommunal ø-hjelp dagtid (fordeles på fastlegene)
 • Deltakelse i interkommunal legevakt utenom arbeidstid, lokalisert på Kongsvinger sykehus
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gjennomført LIS1/turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Politiattest må fremlegges
Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Interesse og evne til tverrfaglig samarbeid
 • Fleksibel, selvstendig og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges
Andre opplysninger
Kommunen tilbyr tilrettelegging for å komme i gang med/gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.
Det utarbeides individuell avtale med den enkelte lege. Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler fastsatt i lov, forskrift og avtaler. Betingelser for overdragelse avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at det er fattet vedtak om tildeling jfr. sentrale avtaler. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidskog kommune
Kontaktperson
Navn: Åste Ødegård
Tittel: Leder legesenter
Telefon: 40448671
E-post: aste.ostgard@eidskog.kommune.no
Arbeidssted
Eidskog legesenter
Boligvegen 43
2230 SKOTTERUD