Kort om arbeidsgiver
Øyane legesenter 

1 hjemmel med listestørrelse på 1500 pasienter deles i 2. Tiltredelse medio februar 2021.
 Øyane legesenter er plassert  på Hundvåg. Det er pr i dag 3 hjemler som utvider til 4 med tilhørende  3 årsverk  hjelpepersonell. 2 gjenværende hjemler innehas av spesialister i allmennmedisin. Det er et godt læringsmiljø og muligheter for veileder ved behov.
Journalsystem: System X. Legesenteret har EKG, 24t BT måling og spirometri. Det er store og lyse kontorer, fellesrom for kirurgi og velutstyrt lab. På sikt tas det høyde for å utvide lokalene til å romme 5 leger. 

Kontakt; Daglig leder: Konstanse Devold, tlf 98449735 eller hjemmelshaver: Petter Thomseth-Lerstrom tlf 45266183

Madlaklinikken legesenter 
1 hjemmel med listestørrelse 1200. Tiltredelse 01.03.2021
Madlaklinikken legesenter er lokalisert i AMFI Madla, og har i dag 6 erfarne fastleger og 4,7 årsverk hjelpepersonell.
Journalsystem: CGM. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler.  Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Det er akuttrom, velutstyrt lab ved senteret samt mulighet for EKG, spirometri og 24t BT måling. Arbeidsmiljøet er stabilt. Legesenteret er organisert som aksjeselskap.

Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 45257163 eller hjemmelshaver Sam Aiobian tlf 91865696


Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid 
Deltakelse i offentlig legevaktsarbeid. Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.
Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.
 

Kvalifikasjoner:


Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper:
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum B2 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr:
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
 • Rekrutteringstilskudd med bindingsavtale ved tilsetting i hjemmel
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Samfunnsmedisinsk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Frank van Betten
Tittel: Helsesjef
Telefon: 96943956
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Arbeidssted
Stavanger
Arne Rettedalsgt 12
4005 STAVANGER