Kort om arbeidsgiver
LEGEAVTALE
St.nr. 94/20: 100 % legeavtale i fastlegeordning v/Andslimoen legetjeneste
 
Legeavtalen er ledig f.o.m. slutten av april -21, men kan tilsettes i/tildeles tidligere ved nærmere avtale.
 
Legeavtalen er tilknyttet Andslimoen legetjeneste v/Målselv Helsesenter, Bardufoss.
Andslimoen legetjeneste kan tilby et meget godt og aktivt fagmiljø med ukentlig smågruppevirksomhet. 
Legetjenesten har medisinske studenter fra Universitetet i Tromsø 6 mnd. i året og har bred erfaring i veiledet utdanning for spesialiteten allmennmedisin. 
Pr. i dag har legeavtalen en liste på ca. 700 pasienter.
Legeavtalen inngår i interkommunal legevaktordning på Setermoen i Bardu kommune med p.t. 16-delt legevakt
Kommunen kan tilplikte inntil 7,5 timer til faste kommunale legeoppgaver (jfr. ASA 4310). 
Ved tildeling av legeavtalen kan det enten inngås individuell avtale om allmennpraksis (privat) eller tilsetting i 100 % kommunal stilling.
 
Krav til søker: Utdannet lege med norsk autorisasjon. Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin.  Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.
Politiattest:  I  h.h.t. helsepersonellovens § 20a kreves det politiattest av den som tildeles hjemmelen.  Denne framlegges før tiltredelse.
 
Tilsettings-/tildelingsvilkår: Vilkår innenfor rammene av sentrale avtaler mellom Dnlf og KS. 
Nærmere opplysninger om hjemmelen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Siv-Hege Severi,
tlf. 934 68 845 eller avdelingsleder v/Andslimoen legetjeneste Kristine Lavik-Askim, tlf. 452 43 173.
 
Søknaden sendes elektronisk.  Søknadsskjema finnes på Målselv kommunes hjemmeside www.malselv.kommune.no
Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.
Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet.  Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden.  I h.h.t. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist: 22.11.20
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Målselv kommune
Kontaktpersoner
Navn: Siv-Hege Severi
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 68 845
Navn: Kristine Lavik-Askim
Tittel: Avdelingsleder v/ Andslimoen legetjeneste
Telefon: 452 43 173
Arbeidssted
Fagerlidal 397
9325 BARDUFOSS