Kort om arbeidsgiver

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) har som hovedoppgave å utvikle og formidle ny kunnskap innen
diagnosegruppene Parkinsons sykdom, dystoni og tremor. Formålet er å sikre
nasjonal kompetanseoppbygging og økt kvalitet på tjenestene gjennom forskning,
kunnskapsformidling og utvikling av nasjonale kvalitetsregistre.

NKB består av en tverrfaglig stab av fast ansatte og midlertidig ansatte i prosjekt- og stipendiatstillinger med ulik fagbakgrunn. Vårt team
driver utstrakt aktivitet innen fagutvikling og kunnskapsformidling lokalt og
nasjonalt, og har ansvar for å bygge opp og drifte Norsk Parkinsonregister og
biobank. Vi har et aktivt forskningsmiljø med fokus på Parkinsons sykdom, og
godt samarbeid med brukerorganisasjoner og forskningsmiljøer nasjonalt og
internasjonalt.

Lederstillingen ved senteret er nå ledig og vi søker etter overlege/daglig leder ved NKB i 1-års 100% vikariat med mulighet for
forlengelse. Ev. kan stillingen kombineres med 50% klinisk stilling ved
nevrologisk avdeling, SUS.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av kompetansetjenesten
 • Videreutvikle NKB som kompetansetjeneste
 • Representasjon og formidling nasjonalt og internasjonalt
 • Samhandling med brukerorganisasjoner
 • Bidra til forskning innenfor de aktuelle sykdomsgruppene
 • Dersom stillingen kombineres med 50% klinisk stilling ved nevrologisk avdeling, kan deltakelse i 12-delt bakvakttjeneste bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i nevrologi
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Bred klinisk erfaring innen aktuelle fagområder
 • Ønskelig med erfaring innenfor undervisning og administrasjon
 • Ønskelig med forskererfaring fra pasientgruppene på ph.d.- nivå eller høyere
 • Gode språkkunnskaper, både norsk og engelsk
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergentesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til teamarbeid mellom ulike fag og profesjoner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Arbeidsglad, fleksibel og vant til å holde seg til tidsfrister
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn som overlege
 • Faglige utfordringer og dyktige kolleger
 • Varierte oppgaver og godt arbeidsmiljø
 • Offentlige pensjon- og forsikringsordninger (KLP)
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Elin Bjelland Forsaa
Tittel: Avdelingssjef, nevrosenteret
Telefon: 92424613
E-post: elin.bjelland.forsaa@sus.no
Navn: Guido Alves
Tittel: Leder, NKB
Telefon: 51515603
E-post: guido.werner.alves@sus.no
Arbeidssted
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB), Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger