Ledig 12 mnd b-grensvikariat (gammel ordning)  evt Lis med spesialitet innen blodsykdommer, ved avdeling for blodsykdommer.

Avdeling for blodsykdommer gir behandlingstilbud til 550 000 innbyggere. Til det har vi 21 senger og en poliklinikk med 14 000 konsultasjoner i året. Enheten har også poliklinisk aktivitet på Ski sykehus. Fra 2020 er Kongsvinger blitt en del av Ahus. Avdelingen har 11,5 årsverk overleger i tillegg til 11 LIS (hvorav to er LIS3 og en er LIS1). Trombosepoliklinikk betjenes av LIS under supervisjon av overleger med spesialkompetanse innen trombose og hemostase. Klinisk forskning er integrert i den daglige virksomheten.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av alle hematologiske sykdommer og lymfomer unntatt stamcelletransplantasjon.
 • Veiledning / supervisjon av LIS leger og turnusleger
 • Arbeidet er delt mellom poliklinikk på Ski og Nordbyhagen, sengepost og trombose poliklinikk.
 • Deltakelse i vaktordning i akuttmottaket
Kvalifikasjoner
 • Gode kunnskap og stor interesse for arbeid med  blodsykdommer.
 •  PhD med tema innen blodsykdommer.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Evne til å samarbeide i team.
 • Evne til å takle en hektisk arbeidsdag.
 • Gode kommunikasjonsevne.
 • God arbeidskapasitet.
 • Selvstendighet.
 • Fleksibel og positiv. 
Vi tilbyr
 • Stort hematologisk fagmiljø med engasjerte og hyggelige kollegaer. Gode muligheter for faglige-, forskning- og karriere utvikling.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Universitet
 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Hoa Thi Tuyet Tran
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97595035
Navn: Ellen Brodin
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92482948
Hjemmeside
Arbeidssted
Blodsykdommer, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 LØRENSKOG