Ved Giftinformasjonen, Avdeling for akutte forgiftninger er det ledig 1 fast deltidsstilling (20 %) som overlege (stillingskode 0207). Ønsket tiltredelse er 1. januar 2021.

Avdelingens hovedoppgave er å gi råd og veiledning til allmennhet og helsetjenesten innen akutte forgiftninger via den døgnåpne telefonrådgivningstjenesten – Giftinformasjonen. Vi besvarer 45 000 henvendelser årlig, med høysesong i sommerhalvåret. Å samle, systematisere og gjøre tilgjengelig dokumentasjon som grunnlag for rådgivningstjenesten er også en viktig del av vårt arbeid. Avdelingen driver i tillegg utstrakt informasjonsvirksomhet via ulike kanaler. Avdelingen har per i dag 23 årsverk, inkludert 5 kliniske bakvakter i deltidsstillinger.

Avdelingen er landets kompetanseorgan for akutte forgiftninger. Viktige målsettinger for avdelingens arbeid er optimal håndtering av akutte forgiftninger, økt kunnskap om forgiftninger og forgiftningsfare i allmennhet/helsetjeneste og god beredskap ved kriser som involverer kjemikalier. Høy kompetanse hos avdelingens medarbeidere er en forutsetning for dette.

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes skal inngå i vaktturnusen som klinisk bakvakt (ikke tilstedevakt) ved Giftinformasjonens døgnåpne rådgivningstelefon med arbeidstid hverdager kl. 16:00 – 08:00 og hele døgnet i helge- og høytidsdager.
 • Som klinisk bakvakt blir man kontaktet via telefon hovedsakelig av Giftinformasjonens primærvakt. Oftest ønskes en klinisk vurdering av alvorlige/spesielle forgiftninger eller rådgivning der forgiftning er en differensialdiagnose. Ofte vil den kliniske bakvakten ha direkte kontakt med behandlende lege for å drøfte behandling og spesielle komplikasjoner/tiltak videre i forgiftningsforløpet.
 • Stillingen kan også innbefatte noe gjennomgang av dokumentasjon som utarbeides til bruk i rådgivningstjenesten og behandlingsanbefalinger, som publiseres på nett.
 • Ved kjemikaliehendelser kan veiledning av både helsetjenesten, kommunelegen og andre være aktuelt. Dette innbefatter også å bidrag til anbefalinger for håndtering av hendelser. Koordinering med andre interne og eksterne beredskapsaktører vil da være aktuelt.
 • Bidra inn med klinisk kompetanse til primærvakter både ved prosjekter, møtevirksomhet og under oppfølging av forgiftningshendelser.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i akutt- og mottaksmedisin, anestesiologi, indremedisin eller tilsvarende realkompetanse
 • Erfaren akuttmedisiner med kompetanse innen indremedisin, anestesiologi eller akutt- og mottaksmedisin
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • Beherske norsk meget godt muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i engelsk

Personlige egenskaper

 • God vurderings- og beslutningsevne
 • Evne til å møte nye utfordringer og finne fleksible løsninger
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Serviceinnstilt
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte oppgaver i et aktivt fagmiljø
 • Stilling som overlege kode 0207
 • Lønn etter avtale i hht. statens lønnsregulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Mari Tosterud
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 918 42 919
E-post: mari.tosterud@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Lovisenberggt. 8
0456 OSLO