Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF har ledig følgende stillinger:
 • 2 vikariat med oppstart 01.11.20-02.01.22 for lege i spesialisering i anestesiologi.
 • 1 vikariat med oppstart 01.03.20-02.01.22 for lege i spesialisering i anestesiologi.
Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst– og endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generell kirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.
Klinikken har over 700 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleiere og merkantilt personell. Ved avd. leger har vi i dag 10 leger i spesialisering i anestesiologi.

Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for Nordlandssykehuset (NLSH). NLSH tilbyr spesialisering i anestesiologi i Bodø. Som anestesilege i NLSH får du opplæring i å bedøve, smertelindre og gi organstøttende behandling til barn og voksne. Du vil møte pasienter på alle omsorgsnivå og i ulike hastegrader. Anestesilegene har en sentral rolle i å sørge for gode pasientforløp, da vi møter mennesker både prehospitalt, i andre akutte situasjoner, som komplekse smertepasienter og i livets sluttfase.

Ved NLSH får du gjort de fleste læringsmål som er nødvendig for å bli spesialist i anestesiologi. Hoveddelen av utdanningen vil foregå i Bodø. Utdanningskandidater i anestesiologi ved NLSH må til et samarbeidsforetak for å fullføre enkelte læringsmål i spesialiteten. Det omfatter tjeneste ved intensiv samt å dekke de læringsmålene man ikke får gjort ved NLSH innen nevroanestesi og hjertekirurgi. Det vil ta minimum 18 mnd å dekke disse læringsmålene. Spesialiseringsperioden ved et av våre samarbeidsforetak gir i tillegg kandidaten nye impulser og bidrar til viktig nettverksbygging. Det er naturlig at spesialiseringsperioden skjer midt i / mot slutten av utdanningsforløpet. 
 
Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Ved intern ansettelse vil det bli mulighet for vikariat.

Arbeidsoppgaver
 • Som lege ved anestesiavdelingen deltar du i anestesivirksomhet i operasjonsavdelingene og utposter, arbeid på intensiv/oppvåkning og i smerteenheten.
 • Vi er en serviceavdeling som server hele sykehuset, fra akuttmottak til sengeposter, med svært variert pasientrettet arbeid. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra det anestesiologiske fagfelt er ønskelig
 • Erfaring med bruk av DIPS journalsystemer er en fordel
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Være engasjert
 • Evne til å arbeide selvstendig.
Vi tilbyr
 • Vi har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og at supervisjon fra erfaren lege skal være lett tilgjengelig.                                                              
 • God tid på morgenmøter til å drøfte spesielle problemstillinger. Alltid rom for å spørre om råd og hjelp 
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø.
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no  
 • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kirurgisk klinikk
Kontaktpersoner
Navn: Tor-Bjarne Nymark
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 900 21 951
Navn: Elin Anita Jensen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 411 47 016
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4299941084
Arbeidssted
Parkveien 95
8007 BODØ
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image