Kort om arbeidsgiver
Nedre Romerike Legevakt er i dag lokalisert i Lillestrøm og Sørumsand og er et allmennmedisinsk døgntilbud for innbyggerne i Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommune, samt Flateby (nordre del av Enebakk kommune). Legevakten dekker et befolkningsgrunnlag på 150 000 og tilbyr øyeblikkelig medisinsk hjelp via telefon (116 117), helsepersonell i legevaktsentral, 2 uniformerte legebiler i sykebesøk, kommunalt fastlegekontor, luftveisklinikk, testsenteret for Covid-19 og oppmøtelegevakt Lillestrøm og Sørumsand.
 
Ved daglegevakt er det nå ledig 1 års vikariat for lege i 50% stilling med snarlig tiltredelse. I tillegg vil det fra 01.01.21 bli ledig fast 50% legestilling. Arbeidstiden er dagtid aller hverdager. Vi søker etter engasjerte og driftige leger som har lyst til å være med å påvirke og utforme tjenesten i en avdeling med stor variasjon og bredde.
 
 
   
Arbeidsoppgaver
 • Daglege skal vurdere og behandle pasienter i legevaktslokaler
 • Følge opp telefonkonsultasjoner fra hjemmetjeneste og institusjoner i legevaktsdistriktet
 • Nært samarbeid med prehospitale tjenester
 • Samarbeid med andre instanser i kommunene og spesialisthelsetjenesten  
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Være delaktig i avdelingens oppgaver og følge avdelingens prosedyrer
 • Være pådriver for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelingen
    
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege
 • Min. 2 års erfaring fra allmennmedisin
 • Erfaring fra legevaktsarbeid
 • Gjerne under spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Interesse for akuttmedisin og legevaktsarbeid
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å mestre høyt arbeidspress
 • Evne til å tenke kreativt og til tider utradisjonelt, løsningsorientert
 • Evne til å tenke analytisk
 • Evne til å bidra til godt samarbeid innen egen enhet og i organisasjonen generelt
 • Evne til å etablere god kommunikasjon og tillit
 • Har gode datakunnskaper

  Personlig egnethet vektlegges
 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Utvikling av et fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer hvor du kan være med å påvirke og utforme
 • En enhet med stor variasjon og bredde
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Treningstilbud
 • Bedriftshytte
 • Kulturtilbud


Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Nedre Romerike legevakt
Kontaktpersoner
Navn: Tonje Lorem
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91832920
Navn: Kiana Kasiri
Tittel: Overlege
Telefon: 90771691
Arbeidssted
Lillestrøm
Dampsagveien 4
2004 LILLESTRØM