Kort om arbeidsgiver

Vi søker en  erfaren spesialist i anestesiologi, ønskelig med doktorgrad og forskningserfaring, gjerne med noe pågående arbeid. Vi vil legge til rette, gjerne i samarbeid med klinikkens Forskningsavdeling. 

Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærums befolkning og er landets 8. største lokalsykehus. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon er en av seks avdelinger ved klinikk Bærum sykehus. Avdelingen har en spennende og allsidig anestesiologisk virksomhet knyttet til gastrokirurgi, fedmekirurgi, urologisk kirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi og gynekologi/fødselshjelp med 7500 anestesiologiske prosedyrer pr år fordelt på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. Sentraloperasjon har 11 operasjonsstuer og Dagkirurgen har 5.

Intensivseksjonen har fire intensivsenger med 600 respiratordøgn med mulighet for kontinuerlig dialyse. I tillegg har avdelingen fire senger for medisinsk overvåkning i samarbeid med Medisinsk avdeling.

Bærum sykehus er et traumesykehus med ca. 130 traumealarmer pr år.

Rundt 1500 barn fødes ved Bærum Sykehus pr år. Avdelingens leger har ansvar for initial behandling av syke nyfødte.

Avdelingen har lang erfaring med akutt smerteteam.

Vaktordningen er for tiden 9-delt tilstedevakt med LIS2 i forvakt.  

Bærum sykehus er svært opptatt av å levere god kvalitet og er ISO 9001 sertifisert. Avdelingen jobber blant annet med kontinuerlig forbedringsarbeid og simulering insitu i team. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i klinisk virksomhet og vaktarbeid
 • Fordypningstid for forskning
 • Veiledning av leger i spesialisering (LIS)
 • Bidrag til kontinuerlig forbedringsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i anestesiologi.
 • Ønskelig med PhD og forskningserfaring
 • Erfaring fra forbedringsarbeid er en fordel. 
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er positiv og har gode samarbeidsevner
 • Du er god til å ta initiativ til nye forskningsprosjekter og til å følge opp de
 • Du er opptatt av god drift med utgangspunkt i gode pasientforløp
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Mulighet for avsatt tid til forskning
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland samt mange rabattordninger og kulturtilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Astrid Gjerland
Tittel: Konstituert avdelingssjef AIO
Telefon: 67 80 96 23
Navn: Stine Glad Stokland
Tittel: Overlege anestesiologi
Telefon: 67 50 22 51
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO), Bærum Sykehus
Sokneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum