Kort om arbeidsgiver
Vil du bidra med din kompetanse? Vi søker medisinskfaglig rådgivende overlege til vårt koronasenter.

Tromsø kommune søker nå en medisinskfaglig rådgivende overlege til vårt koronasenter som får være med å bygge opp og utvikle denne enheten. Medisinskfaglig rådgivende overlege får en sentral rolle i å bidra til kvalitet i system og rutiner, og skal gi råd, veiledning og opplæring til ledere og medarbeidere tilknyttet senteret. Medisinskfaglig rådgivende overlege vil inngå i det faglige samarbeidet Tromsø kommunes overlegegruppe. 

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid på luftveisklinikk og Covid-avdeling
 • Medisinsk faglig rådgivende overlege er ansvarlig for rådgivning, opplæring og medisinske rutiner og prosedyrer
 • Bygge opp og kvalitetssikre rutiner og prosedyrer for klinisk arbeid 
 • Godkjenning av vikarer for legene
 • Bidra til å få på plass samarbeidsrutiner mellom koronasenter og andre tjenester som fastlegene, legevakt, Helsehuset, sykehjem og ambulansetjeneste/UNN
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
 • Må ha gjennomført turnustjeneste/LIS 1
 • Spesialist allmennmedisin/samfunnsmedisin foretrekkes
 • Fullstendig vaktkompetanse iht akuttmedisinforskriften
 • Ønskelig med erfaring fra Legevaktsarbeid og/eller samfunnsmedisinsk arbeid
 • Ønskelig med erfaring/kompetanse innen smittevern
 • Ønskelig med førerkort kl. B
Personlige egenskaper
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Trives med å jobbe tverrprofesjonelt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse og engasjement for smittevern
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen ved tilsetting
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsfelt i tverrprofesjonelt miljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Deltakelse i faglig samarbeid med overlegene i kommunen, som har etablerte samarbeidsarenaer og godt samarbeidsklima
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter
Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kathrine Kristoffersen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 415 54 834
Navn: Per Harald Korsmo
Tittel: Leder Koronasenteret
Telefon: 468 08 439
Arbeidssted
Koronasenteret
Jadevegen 69
9022 KROKELVDALEN