Kort om arbeidsgiver
Fra 01.01.2021 er det ledig fastlegehjemmel for tiden plassert i solopraksis i Bjørnsons gate i Årstad bydel. Nåværende listestørrelse ca 1180. Det forutsettes at fastlegevirksomheten avvikles som solopraksis og flyttes til en gruppepraksis. Kommunen vil være behjelpelig med rådgivning om ledige gruppepraksiser. Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med gjeldende regelverk.

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk. Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i Bergen kommune.


Arbeidsoppgaver
 • Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Vi tilbyr
 • Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag og har mulighet til å være med på å utforme fastlegevirksomheten
 • Fastlegekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt helsepersonell
 • I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som fastlege, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist Hvis du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp
 • Bergen kommune sørger for at du før oppstart av spesialisering får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.
 • For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55567891
Arbeidssted
,
5020 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image