I kirurgisk divisjon er det 2 ledige 100% faste stillinger som lege i spesialisering.

Vi tilbyr utdanning både etter ny og gammel spesialistordning.  

I forbindelse med nytt utdanningsløp for LIS, er det en pågående omorganisering i kirurgisk divisjon.

Alle søkere må søke elektronisk.

Ved internt opprykk vil det bli mulighet for vikariat. Hvis det er av interesse, må det bemerkes i søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer rotasjon mellom fagavdelingene i gastroenterolgisk kirurgi, urologi, kar/thoraxkirurgi samt bryst-og endokrinkirurgi.
 • Vakttjeneste som primær - eller sekundærvakt.
 • Avhengig av tidligere erfaring tilbyr vi utdanning innen gammel eller ny utdanningsordning, og vi tilbyr både LIS 2 - og LIS 3-utdanning. 
 • Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av akutte tilstander.
 • Utdanningen ivaretas gjennom veiledning, obligatorisk internundervisning og obligatoriske kurs i Legeforeningens regi.
 • Det arrangeres også interne kurs og obligatorisk LIS-undervisning.
 • Hver LIS får tildelt en egen veileder.
 • Vi tilstreber at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid.
 • Tjenesten utføres i hovedsak ved Ahus - men rotasjon utenfor Nordbyhagen må påregnes for å gjennomføre hele spesialistutdanningen, Kongsvinger sykehus er en del av helseforetaket.
 • Du må også påregne selv å veilede, supervisere og undervise andre LIS, turnusleger og medisinstudenter.
 • Som ferdig legespesialist vil arbeidsgiver disponere din arbeidstid etter avdelingens behov og i henhold til gjeldende avtaler og regelverk.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk godt både muntlig og skriftlig
 • Søker må ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende
 • Vakterfaring og -kompetanse må dokumenteres
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner er ønskelig
 • Kun søkere med kirurgisk erfaring vil komme i betraktning.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Bidra til et koordinert helsetilbud
 • Samhandlingskompetanse
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ved internt opprykk vil det bli mulighet for vikariat 

Vi tilbyr

 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning
 • Stort og variert pasientvolum
 • Strukturert opplæring, veiledning og supervisjon
 • Internundervisning
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift
 • Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Camilla Larsen
Tittel: Overlege
Telefon: 95069252
E-post: camilla.larsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske assistentleger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen