Kort om arbeidsgiver
Det er pr i dag ledig fastlegehjemmel ved Otta legekontor og en andre hjemmel vil være ledig fra 01.03.21.
Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges.

Prøvetiden er på 6 måneder.

Otta legekontor er veldrevet og velutstyrt, med en stabil legegruppe bestående av 6 privatpraktiserende fastleger. Legekontoret har et godt etablert forhold og samarbeid med Sel kommune, med gode vilkår og mulighet for god inntjening.
Som ny fastlege her vil du overta en etablert pasientliste, med en listelengde på rundt 1000 pasienter. Det foreligger også en avtale om 20 % kommunal, fastlønnet del knyttet opp hjemlene.

Sel kommune er registrert utdanningsvirksomhet, og legene ved Otta legekontor har lang erfaring i veiledning av medisinstudenter og LIS1-leger. Hvis ønskelig, vil de sammen med kommunen legge til rette for fullføring av spesialisering i allmennmedisin.

Når det gjelder faglig påfyll, legger kommunen til rette for at du kan delta på eksterne kurs. Legekontoret gjennomfører regelmessig interne møter for faglige oppdateringer og gjennomgang av drift, både for leger og annet personell ved legekontoret. Det avholdes også jevnlig "smågruppevirksomhet" for fastlegene i samarbeid med 3 andre legekontorer i regionen.

Er du interessert i å høre mer om stillingen, ta kontakt med oss. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sel kommune
Kontaktpersoner
Navn: Therese Renaa
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90640095
E-post: therese.renaa@sel.kommune.no
Navn: Helge Båtstad
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91519377
E-post: helge.baatstad@sel.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Otta legekontor
Selsvegen 20
2670 OTTA