Kort om arbeidsgiver
Villa Enerhaugen er et spesialtilbud for yngre personer med demens. Institusjonen er ett av få steder i Norge som finnes for dem som midt i livet rammes av en demensgivende sykdom. Vårt hovedmål er at Villa Enerhaugen skal være ledende innen pleie og behandling av yngre personer med demens. Vi har for tiden 32 døgnplasser og seks dagsenterplasser. I tillegg har vi en Råd- og veiledningstjeneste som er et lavterskeltilbud i Oslo kommune. Våre brukere/beboere skal oppleve
hverdager med god livskvalitet med fokus på tilrettelagte og interessebaserte aktiviteter, blant annet gjennom implementering av konseptet "Bedre hverdagsliv" og bruk av personsentrert omsorg i miljøbehandlingen. Nå søker vi etter en engasjert og dyktig lege som har en helhetlig tilnærming til beboerne og liker å arbeide tverrfaglig. Stillingen er tellende for spesialiteten allmennmedisin. Vi gjør oppmerksom på at alle leger som utfører klinisk arbeid i førstelinjetjenesten og som ikke er ferdig
spesialist, må ta spesialisering i allmennmedisin, ref. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Det kan bli mulighet for en større stillingsprosent, da det er behov for lege ved andre sykehjem.

Arbeidsoppgaver
Utrede, behandle og følge opp beboere
Medisinskfaglig rådgivning ved institusjonen
Beboer- og pårørendesamtaler
Veilede, undervise og informere beboere, pårørende, medarbeidere, studenter og turnusleger
Inngå i fagmiljøet for Sykehjemsetatens legetjeneste
Delta i utviklings- og forbedringsarbeid
Tverrfaglig samarbeid med institusjonens øvrige faggrupper

Kvalifikasjoner
Full autorisasjon som lege med minst to års klinisk erfaring
Bred kompetanse innen somatikk, demens og psykisk helse
Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende høyere nivå C1 (Bergenstesten)
Erfaring fra demensomsorgen og/eller psykiatri er ønskelig
Relevant spesialitet, hvis spesialist
Inneha god digital kompetanse
Inneha god kunnskap om bruk av dokumentasjonsverktøy og kvalitetssystem
I henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens §5-4 er det krav til stillingen om at det før tiltredelse legges frem gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper
Initiativrik, selvstendig og med stor arbeidskapasitet
Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
Faglig sterk og har evne til å dele av kunnskapen
Evne til å arbeide i et tverrfaglig arbeidsmiljø
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver
Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
Fast lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsvilkår
Gjør oppmerksom på at kun søknader på elektronisk søknadsskjema vil bli behandlet 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Kontaktpersoner
Navn: Margunn Hetlelid
Tittel: Kvalitetssjef
Telefon: 48990604
E-post: margunn.hetlelid@sye.oslo.kommune.no
Navn: Katrine Selnes
Tittel: Institusjonssjef
Telefon: 92223565
E-post: katrine.selnes@sye.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Villa Enerhaugen
Smedgata 30
0651 OSLO