Ved et veldrevet 4-legesenter er det nå ledig 100 % fastlegehjemmel f.o.m. 01.01.21. Eventuelt senere tiltredelse etter avtale. Fastlegehjemmelen har pr. i dag et listetak på 1150 pasienter.
 
Praksisen drives som AS med 3 andre leger, og er sentralt beliggende i nye, lyse lokaler i Halden sentrum. Legekontoret er godt utrustet med blant annet gyn.rom, akuttrom, prosedyrerom og eget lab, inkl. spirometri, 24 t BT-måling og EKG. Legekontoret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes CGM (WinMed 3) journalsystem. 4 erfarne legesekretærer i 3,4 årsverk betjener kontoret.
 
Det er for tiden ikke knyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen.
Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er ca. 1 dagberedskapsvakt hver 5.uke, og på kveld/natt/helg har vaktbelastningen siste tiden vært på ca. 2 vakter per måned.
 
Vilkår for overdragelse av praksis avtales direkte med hjemmelsinnehaver. Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
 
Kvalifikasjoner:
Det søkes etter kollega med interesse for allmennmedisin, som har gode samarbeidsevner og behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig.
Søker må ha norsk autorisasjon og rett til refusjon fra Helfo.
Videre må søker være spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin. Kollegaer som ønsker å starte slik spesialisering er også velkommen til å søke.
Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges.
 
Vi tilbyr:
Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin.
Kommunen har fått rekrutteringsmidler fra Helsedirektoratet, og kan tilby rekrutteringstilskudd ved kjøp av hjemmelen. Nærmere informasjon om dette oppgis på forespørsel.
 
Søknad sendes
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".
 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
 
Attester og vitnemål må medbringes ved ev. intervju.
 
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova § 25.
 
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 402 24 336
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Arbeidssted
Sydsiden Legesenter
Tønne Huitfeldtsplass 2
1767 HALDEN