Arbeidsoppgaver
 • Vanlige fastlegeoppgaver; diagnostikk, behandling og oppfølging av  pasientliste på 1200 
 • Deltagelse i faste personalmøter og administrasjonsmøter som sikrer kvaliteten på driften av senteret. 
 • Hjemmelshaver har pliktig deltakelse i Oslo legevakt.
 • Det er aktuelt med kommunale oppgaver for bydelen, pt. fortrinnsvis helsestasjon/skolehelsetjeneste
Bydelen kan pålegge inntil 7,5 time kommunalt arbeid i henhold til forskrift /avtaler, men det er ingen nødvendig rett til å få kommunale oppgaver. PT er det aktuelt med helsestasjon /skolehelsetjeneste. Dette avtales nærmere i ansettelsesprosess og kan endres. Eventuelle andre kommunale oppgaver kan være reisevaksinering/migrasjonshelse evt. andre rådgivende eller kliniske oppgaver dersom bydelen finner det hensiktsmessig i videreutvikling av tjenestene.

Kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring i allmennmedisin 
 • Kjennskap til bydelen /Oslo kommune blir vektlagt     
 • Fullført eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
 • Erfaring og interesse for aktuelle kommunale oppgaver.
 • Det er ønskelig at legen behersker flere språk i tillegg til godt norsk.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner ovenfor kollegaer og hjelpepersonell
 • Gode kommunikasjonsevner og formidlingsevne.
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig.   
Vi tilbyr
 •  Hyggelig arbeidsmiljø med 5 fastleger
 •  Erfarne og effektive legesekretærer
 • Gode inntjeningsmuligheter
 • Etablerte interne rutiner
 • Faglig miljø med mulighet for veiledning av spesialist i allmennmedisin. Smågruppevirksomhet 
 • CGM journalsystem og tilknyttet Norsk Helsenett
 • Velutstyrt laboratorium med teknisk utstyr som EKG, spirometri, kryoterapi, BT døgnmåling og utstyr for enkel kirurgi.
 • Lav gjennomsnittlig alder på pasientpopulasjon og lite B-preparater
 • Moderne og velutstyrte lokaler sentralt på Vålerenga Gamle Oslo, nær mange offentlige transporttilbud. 
Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler.

Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen har ca 54.600 innbyggere, og omlag 1300 årsverk. 

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Amir Madadi
E-post: madadi@online.no
Navn: Therese Hustad Hansson
E-post: theresehansson@me.com
Navn: Irene Teslo
Tittel: Bydelsoverlege
E-post: irene.teslo@bgo.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Vålerenga Helsesenter
Østerdalsgata 1 A
0658 OSLO