Kort om stillinga
Ved Frekhaug legesenter er det ledig 80 % fastlønna fastlegevikariat frå snarast råd inntil eitt år. Av dette er 20 % avsett som helsestasjonslege. Høgare stillingsprosent kan diskuterast.

Om Frekhaug legesenter
Legesenteret har i alt 6 fastlegar og 1 LIS1 lege. Grunna usikker situasjon med covid 19, kan det bli aktuelt å legge andre arbeidsoppgåver til alle stillingar i Alver kommune. 

Arbeidsoppgåver
Vikaren vil ha listeansvar for om lag 500 listepasientar, og offentleg legearbeid 1 dag pr veke. Det er intern akuttvaktordning på dagtid på Frekhaug legesenter. Den som vert tilsett deltek i interkommunal legevakt (Nordhordland legevakt).

Kompetanse
Krav til kompetanse
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gode kunnskapar munnleg og skriftleg 
Du har evne til samarbeid og bør vere vaktkompetent.

Vi tilbyr
Eit travelt og triveleg arbeidsmiljø med hyggelige pasientar og tilsette.

Politiattest
I tråd med gjeldande lovverk vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du
Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alver kommune
Kontaktperson
Navn: Bente Karin Bø Taule
Telefon: +47 47459725
Arbeidssted
Frekhaug legesenter og Knarvik helsestasjon
5918 FREKHAUG