Kort om arbeidsgiver

Vil du bli overlege hos oss i poliklinikk og/eller i FACT team? Vi er en gjeng kollegaer som trives i hverandres selskap i team og grupper, vi ønsker deg med på laget.

DPS, TSB og Sarpsborg kommune har etablert FACT team hvor vi har nært samarbeid med alle innviolverte. Teamet har faste teammøter på FACT huset daglig hvor man fordeler oppgaver, gir rapport og får støtte og råd til de oppgaver om skal løses. Som lege i FACT team vil du sammen med psykologspesialist ha overordnet behandlingsansvar for teamets pasienter og dele på oppgaver vedr pasienter med øvrige medlemmer i FACT team. FACT teamet følger pasientene innenfor og utenfor sykehuset i samarbeid med andre. FACT teamet er lokalisert i Sarpsborg sentrum og i gangavstand fra DPS poliklinikken. Overlege i FACT team er organisert ved DPS poliklinikken i Sarpsborg, men møter på kontoret på lokalisasjon FACT huset. Overlegen og andre fra FACT teamet deltar ved ukentlige møter i psykoseteam på poliklinikken og er en del personalgruppen ved poliklinikken. Som overlege ved ordinær poliklinikk må du regne med å delta i et eller flere av teamene hvor du arbeider tett med andre profesjoner deler av uken. Din kunnskap og formidlingsevne er viktig da du aktivt deltar i fagteam, veileder andre kollegaer i vanskelige saker og periodevis vil være fast veileder for LIS.

Vi er i poliklinikken 22 medarbeidere som gir behandling i form av individual terapi, gruppebehandling og behandling i team f. eks  ved ADHD og Bipolar team.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Kvalifikasjoner

  • Vi søker deg som er godkjent speialist eller nesten ferdig spesialist
  • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

  • Er du glad i faget og interessert i mennesker? Liker du å jobbe i team og med utvikling av god behandling og kvalitative gode tjenester? Da trenger vi deg!

Vi tilbyr

  • Poliklinikken i Sarpsborg er en del av to poliklinikker i DPS Halden/Sarpsborg
  • Poliklinikken i Sarpsborg har sine lokaler i 3. etg i Sarpsborgklinikken sammen med TSB /Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Vi trives i hverandres nærvær med godt arbeidsmiljø og jobber tett  sammen med mål om å vedlikeholde og utvikle bærekraftige behandlingstilbud
  • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Birgit Charlotte Rød
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 957 59 432
Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg
Glengsgata 19
1706 Sarpsborg