Kort om arbeidsgiver
Heggedal legesenter er en veldrevet legepraksis som har vært lokalisert i Heggedal sentrum i over 30 år. Heggedal ligger ca 10 minutter fra Asker sentrum og er definert som et av Asker kommunes satsningsområder. Heggedal har flere barnehager, ny barneskole, ungdomsskole, nær tilknytning til offentlig kommunikasjon og det er stor aktivitet med omfattende nybygging i området inkludert nytt sentrum under oppbygging. Det er forventet befolkningsvekst de neste årene og den sterke veksten i området gir gode muligheter for å sikre stabil pasienttilgang og etter hvert videre vekst av Heggedal legesenter.

Heggedal legesenter flytter våren 2021 inn i nye, moderne lokaler og i den forbindelse opprettes det en ny fastlegehjemmel ved legesenteret.

Legesenteret består i dag av 3 allmennleger hvorav 2 er spesialister i allmennmedisin og den siste er under spesialisering. Listelengde på senteret er pr i dag på henholdsvis 1000, 1000 og 1500 pasienter. Ny hjemmel opprettes pga manglende kapasitet til å ta imot nye pasienter hos eksisterende fastleger. 
 
Heggedal legesenter bruker pr i dag Infodoc journalsystem, har elektronisk timebestilling og e-resepter via Pasientsky. Kontoret er utstyrt med Welch Allyn EKG, spirometri og 24-timers BT. Våre nye lokaler vil holde høy standard og det vil ligge til rette for flere leger på senteret etter hvert, det bygges totalt 6 legekontorer. Legesenteret bygges med et flott personalrom, egnede personal fasiliteter, eget kirurgirom og eget gynrom. Senteret benytter Furst elektronisk rekvirering og lokalt sykehus for lab-analyser. Det er per i dag 3 ansatte sekretærer, hver i 78 % stilling.

Heggedal legesenter er organisert som et aksjeselskap hvor hver leges enkeltselskap er likestilte aksjonærer. Betingelsene for inntreden i hjemmelen avtales med nåværende hjemmelsinnhavere  i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, ny hjemmelsinnhaver må inngå internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. For tiden er dette ved Asker og Bærum og Bråset legevakt. 
 • Deltagelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk. 
 • Ny hjemmelsinnhaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt.
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.   
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor.
Vi søker deg som
 • er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • ønsker bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften av Heggedal legesenter
 • er sosialt anlagt og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø på Heggedal legesenter
 • trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kollegaer; både leger og helsesekretærer
Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bengt Kallevik
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 916 70 614
Navn: Annette Bentsen
Tittel: Fastlege
Telefon: 66 90 71 20
Arbeidssted
Heggedal legesenter
Heggedalsbakken 6
1389 HEGGEDAL